Kvinna håller i möte

Hur kan vi attrahera fler kvinnor till IT-branschen?

Nästan alla jag pratar med önskar förstärka sitt team med fler kvinnor. Varför lyckas man inte? Är vi så olika, män respektive kvinnor? Eller har det med fördomar och stereotyper att göra? Eller är bolagen bara dåliga på att attrahera kvinnor? Jag tror det är en blandning av allt!

Vad kan företagen göra?

  • Ni måste framförallt ta död på fördomarna och hotet från stereotypen internt.
  • Ni bör läsa på om forskningen kring könsskillnader och beteenden.
  • Det bör finnas kvinnliga mentorer eller förebilder på företaget, ha med dessa redan i rekryteringsprocessen.
  • Var med och bidra i aktiviteter och kvinnliga nätverk som Women in tech, Pink Programming & Teknikkvinnor.
  • Ni kan jobba med er företagskultur så att den riktar sig till både män och kvinnor. Ta bort machokulturen.
  • I din rekrytering, belys och ta hänsyn till fördomarna och stereotyperna så att du kan undvika dessa.
  • Men mitt största tips till dig som kvinna – Våga hoppa in i IT-branschen, det är inte så svårt och komplicerat som det verkar. IT-gubbarna är egentligen inte så tråkiga och komplicerade ☺️

Bild på Daria Rozanski Developers Bay

Daria Rozanski
Account Manager på Developers Bay

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?