block med texten marknadsföring

Så tänker du kring marknadsföring för din startup eller hobbyprojekt

Så tänker du kring marknadsföring för din startup eller hobbyprojekt

Att starta företag som hobby- eller sidoprojekt och nå ut till potentiella kunder är svårt men det finns många aktiviteter inom marknadsföring att testa. I detta inlägg kommer Nils Fridlund som startade sin webbyrå, Sunbird, bredvid studier på Chalmers gå igenom vilka digitala marknadskanaler han rekommenderar i ett tidigt skede.

Inlägget utgår från att du har begränsat med tid, lite eller ingen tidigare erfarenheter av digital marknadsföring och att det inte finns någon större budget.

Första steget är en hemsida

 

För att jobba effektivt med digital marknadsföring behöver ni en hemsida.

 

Eftersom budgeten är begränsad kommer ni sannolikt inte kunna köpa exakt vilken hemsida ni vill.

 

Ni kan skapa en hemsida själv via en WordPress mall, WIX eller Squarespace.

 

Saknar ni IT-kunskaper helt och tycker allt med domäner och e-post känns skrämmande måste ni såklart ta hjälp med detta.

 

Det finns prisvärda lösningar såsom Fiverr och Freelancer där ni kan få in kunniga personer som vill skapa en portfolio.

 

Ett alternativ är självklart att köpa in en färdig hemsida av en webbyrå. Men många av de billigaste lösningarna blir inte bättre än det du gör själv.

 

Fördelen med att du driver skapandet av din egna hemsida är att du förstår din målgrupp och vad ni gör väldigt bra.

 

En hemsida kan man relativt snabbt byta. Men den grafiska profilen går inte lika snabbt att ändra då det finns ett upparbetat värde i den. Tipset är att lägga lite extra tid på den grafiska profilen och tonaliteten. 

 

Summering:

 • Var noga med att skapa den grafiska profilen. Den kan vara med er länge eller för alltid.
 • Försök att skapa en första hemsida själv eller ta hjälp med delar. Har du en budget för hemsida kan du självklart köpa in detta.
 • En One Pager eller väldigt simpel hemsida är bättre till en början än ingen hemsida alls.

Bild på hemsida på olika plattformar
Två personer som skakar hand

Den första kunden är den svåraste

 

Om det är ett hobbyprojekt eller startup så utgår jag från att ni inte har någon form av kapital att investera i bolaget. 

 

Därför kommer den första kunden i allra högsta grad bistå med budget för att återinvestera i företaget.

 

Den första kunden är absolut svårast. Dels mentalt men också då ni saknar budget.

 

Jag fick in mina första kunder via familj och därefter vänner. Jag slet hårt för att göra dem nöjda då detta blev referenser till framtida potentiella kunder och gav viss betalning.

 

Kan ni inte använda befintligt nätverk får ni börja med organiska kanaler inom digital marknadsföring.

Organiska kanaler kan vara en väg

 

Mycket av den digitala marknadsföringen kräver budget då man betalar per klick till företag såsom Google eller Facebook.

Men det finns organiska kanaler där man inte betalar per klick, exempelvis sökmotoroptimering (SEO) och inlägg på sociala medier.

Det som kännetecknar båda dessa kanaler är att de brukar ta tid att nå framgång och att det kräver en del arbete under flera månaders tid innan man får genomslag.

Eftersom sociala medier är gratis och SEO kan göras på hemsidan du skapat kräver dessa inledningsvis bara tid och tålamod.

För att stå ut i bruset behöver ni på riktigt demonstrera kunskap. Ett konkreta exempel är att ni gör som följande:

 1. Ni skriver hela inlägget på er hemsida (bra för SEO)
 2. Ni postar en summering på sociala medier och länkar till inlägget (driver trafik till webbsidan)

Dessa kanaler är långsiktiga men är även för aktiva företag en bra källa för lönsam försäljning.

Telefon med olika ikoner
Texten Ads Campaign och ett tangentbord

Efter att du fått in de första kunderna

 

När ni börjat få in kunder och kapital kan ni börja spendera mer.

Inledningsvis kan ni prova antingen Google Ads eller betald annonsering på sociala medier.

 • Vi rekommenderar Google Ads om det finns en tydlig definierbar tjänst som folk söker efter när de vill köpa.
 • Vi rekommenderar Facebook om det finns en tydlig målgrupp som ofta söker efter det ni erbjuder.

När trafiken ökat så pass mycket och ni har ett stadigt flöde med leads kan det vara värt att förbättra hemsidan.

En hemsida som säljer dåligt brukar vara en flaskhals för tillväxt och speglar varumärket därefter. Vår rekommendation är att kontakta en webbyrå som skräddarsyr hemsidor.

Skrivet av Nils Fridlund, grundare av Sunbird som är en webbyrå i Malmö. Nils har jobbat med skräddarsydda hemsidor i WordPress, SEO och Google Ads i över 10 år. Första åren som frilansare bredvid studier.

Bild på Nils från Sunbird

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


10 reflektioner om marknadsläget för frilansare inom IT just nu!

10 reflektioner om marknadsläget för frilansare inom IT just nu! 

Vi har tagit oss tiden att reflektera över hur konsultmarknaden för frilansare inom tech faktiskt ser ut just nu samt vad som är de största utmaningarna och trenderna. 

Här kommer 10 reflektioner baserat på våra egna erfarenheter och data från våra system:

1. Lönsamhet är fortsatt i fokus
Vi ser att färre personer förväntas göra mer, team managers får större team och man vill få ut mer effekt av färre resurser. Det görs färre nya satsningar och mer fokus läggs på core business där bevisad lönsamhet finns. 

2. Myndigheterna verkar inte bli fredade 2024
Myndigheter tog in flest konsulter tidigare i år, men där ser vi en stor skillnad. Mindre anslag, nedskärningar och förändringar intern leder till minskat intag av konsulter. 

3. Hög konkurrens på resursroller
Det är hög konkurrens bland react utvecklare, backend utvecklare och andra roller utan tydlig nisch. De mer generiska rollerna är otroligt konkurrensutsatta. Detta på grund av att beställarna har mycket att välja på. För att ge perspektiv på det så har vi ca 50-60 kandidater per uppdrag för dessa roller. 

4. Nya uppdrag får pressade priser
Dom som sitter på sina uppdrag sedan 2021-2022 och blir förlängda har inte blivit utsatta för prispress märkbart medan de som ska ut på nya uppdrag nu upplever prispressning i större utsträckning. Skillnaden beror på att de som redan har varit på företaget en tid är insatta i rollen och bolaget och värderas högre pga. detta. 

5. Fortsatt låg personalomsättning
De som är anställda är mindre benägna att testa marknaden och hitta nytt uppdrag. Finns färre uppdrag att välja mellan och anställda tenderar att sitta kvar. Det i sin tur öppnar upp för ännu färre lediga uppdrag

Kvinna i karriärstrappa
Glödlampa som symboliserar innovation

6. Rekrytering har visat sig bli svårt
Rekrytering har visat sig vara svårare för företagen än vad de först trodde. Man har underskattat det faktum att alla skulle ut och rekrytera, utan att alltid ha resurser och andra förutsättningar på plats för att hantera förväntningarna. Många kunder har därför tänkt om och börjat snegla på konsultlösningar vid befintliga behov. 

7. Bank, försvar, energi och AI är starka områden
Dessa områden går fortsatt bra och är stabila då de får större budgetar och satsningar på ny teknik görs. AI är något som genererar nya satsningar och startups just nu och mycket pengar läggs där. Företag har dock svårt att veta VAD dom ska göra inom AI, det är en osäkerhet där man kan behöva vägledning. Inte självklart hur och vem som ansvarar för AI-kompetens hos företag. Därför blir det nödvändigt att ha en AI-strategi. Innovation och Greenfield trendar generellt. Många personer som blivit tvungna att lämna sina trygga anställningar får möjlighet att förverkliga sina drömmar och duktig kompetens finns tillgänglig för detta.

8. Punktinsatser / definierade projekt blir vanligare
Man ser på konsulter ur ett projektperspektiv snarare än en resurs. När man har begränsad budget så väljer man att investera i konsulter för precision. Man tar in topptalanger för specifika projekt. 

9. Cloud / Infra / DevOps och Data Engineering är eftertraktade
Den typen av roller är svårare att rekrytera till eftersom att de inte är lika vanligt förekommande. Därför fortsatt högt eftertraktade. Även transformationsprojekt i legacy miljöer ser ut att bli konsult tungt då den kompetensen sällan finns inhouse och det finns ej tid att rekrytera. Dessa projekt är oftast tidskänsliga och det behöver gå fort. 

10. Högre krav på konsulter
Definitionen av en senior konsult har förändrats, nu förväntas 10+ år snarare än 6-7 år. Beställarna kan ställa de kraven för att de faktiskt kan hitta kandidaterna just nu. En annan sak som vi märker är att beställare förväntar sig att konsulten även har affärsförståelse och inte bara teknisk kompetens. Kommunikation och kunskapsspridning blir också allt viktigare för kunden och att det finns ett bestående värde även efter avslutat uppdrag. Det är även värdefullt att själv kunna hitta behov i organisationen och sånt som kunden själv inte har tänkt på. En sådan sak kan vara avgörande för hur långt uppdraget blir. 

Vi ser också att branschspecifik erfarenhet blir allt viktigare och det är viktigt att framhäva för att bli konkurrenskraftig vid intervju. Det kanske också vara en fördel att vara öppen för att återvända till tidigare kunder. Vi ser också högre krav på hybridlösningar som är 1-3 dagar på kontoret. 

Vad kan man då göra och tänka på i en mer utmanande tid som frilansare inom IT? 

Här kommer några av våra bästa tips:

 • Sticka ut med din kunskap – skapa mervärde

 • Se till att vara up-to-date

 • Ha tydlig bild hur du kan hjälpa kunden med konkreta exempel

 • Var konsultmässig då kraven ökar

  • Lösningsorienterad 

  • Rådgivande 

  • Förståelse för förutsättningar

 • Flexibilitet gällande remote arbete vs arbete på kontor

 • Anpassa CV:t till olika roller

 • Intervjuträning 

 • Var flexibel med priset

 • Ha en tät dialog med din kund och förmedlare

Hoppas du fann dessa reflektioner och tips värdefulla. Du kan alltid kontakta oss på Developers Bay vid frågor!

Sammanställningen är gjort av Katarina Lind (konsultansvarig) och Lubomir Struwe (säljansvarig) på Developers Bay (december 2023). 

Pussel som symboliserar kunskap

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


infrastructure as code

How to pick an infrastructure as code language

How to pick an infrastructure as code language

You can use several languages today to define cloud infrastructure as code. Sometimes, you have a range of languages to choose from, even for a single tool.

So what language is the right choice? My intention with this article is to give you some guidance on how to pick the right language for you.

This text intentionally focuses on language choice, and not on tool features. You will still need to consider tool features, and I will briefly touch on some of these considerations, but not do a full-blown evaluation, since that would be a too large scope.

With that in mind, here are some aspects we will look at in terms of language choice:

 • Existing infrastructure code
 • Consider your target audience
 • Reduce cognitive load
 • Speed of feedback loop
 • Security considerations
 • Compliance and regulation requirements

Existing infrastructure code

If you inherit a lot of infrastructure already defined with some language and tool, it may be difficult to find business value to change this to something entirely new. This will need to be weighted in when choosing a language, and even more if choosing a new tool.

Do not just jump in headfirst to convert the code to something newIt is vital to understand the reasons behind the choices for the current language and tools. This is true for any non-trivial amount of infrastructure code.

I have myself been tempted on multiple occasions to switch to something I thought would be better. However, sometimes, I backed down from that after considering several points outlined below. In some other cases, we gradually changed, and that turned out to be a pretty good choice then.

If you have an infrastructure that is set up manually, aim to import that so you can manage these resources with infrastructure as code. You need to evaluate your tool choices and see what languages it will support to generate code for.

For retaining existing infrastructure as code, you will also need to consider the ability to integrate with other tool solutions:

 • CloudFormation and AWS CDK are in the same group of tools and integrate reasonably well. They do not integrate well with other tool groups (Terraform/CDKTF and Pulumi)
 • Terraform and CDKTF is in the same group of tools and has some (read) integration with CloudFormation, and thus indirectly with AWS CDK.
 • Pulumi has some (read) integrations with both Terraform and CloudFormation, and thus indirectly with AWS CDK and CDKTF

This is for integration with existing provisioned infrastructure, e.g. referencing resources in existing stacks or state storage. A more tool agnostic approach is possible as well. For example, by sharing resource references via AWS Systems Manager Parameter Store, then the underlying tools that provisioned a resource do not matter.

Consider your target audience

Who will define infrastructure? Are the application developers also responsible for the application infrastructure? Or is there a platform or operations team that handles the infrastructure?

Are there multiple groups, e.g. application developers handle “just enough infrastructure” and the more complicated parts by a platform team?

There may not be a single choice here, as the needs for each group to work efficiently with the infrastructure definitions may be different.

An application development team may work better with a different language than a platform team, since the way of working and tools used may be different.

Do not just jump in headfirst to convert the code to something new

dator och tangentbord

Reduce cognitive load

Do you have an application development team that works with Java, and also will be responsible for application infrastructure? Then it may make sense to pick Java to define the infrastructure, as that may reduce the cognitive load – the amount of things you need to keep track of and handle to do the work.

If the application team does very little or no infrastructure, and a separate team handles the infrastructure which does not work with Java regularly, then a different choice may be better.

If an application development team handles some of the infrastructure, and another team the rest, then each team might benefit from different language choices.

When we talk about a cognitive load for different languages, it is not just the complexity of the language itself, but also the runtime environment and the surrounding tooling.

Which tools should we use for Python package management, virtual environments? What linters and test tools to use with Typescript, and what are the configuration settings for each of those? Are we using Gradle or Maven with Java? Should we runt terragrunt with terraform, and are we setting up tflint, tfsec or some other tools? Do we use Sceptre with CloudFormation?

If a language is not used daily, then the cognitive load may be significant each time you need to do something. In these cases, it is important to consider the languages themselves, the runtimes and the surrounding tools. Also, not just the happy day scenarios, but when things go wrong as well.

If you work with a certain language daily, then the additional cognitive load will not be that much, even if the language and tooling setup may be complex. You already manage that.

Note that reducing cognitive load does not mean you should always pick languages and ecosystems that a team already knows. If you expect the team to work with a language daily or with high frequency, it could be ok to use a new language and ecosystem. It is ok to learn something new, as long as you keep using it regularly.

 

Man som bär på Cognitive load

Cognitive load and complexity of infrastructure

The cognitive load aspect load aspect may also come into play for the actual infrastructure definitions as well.

If you work on infrastructure that changes with about the same frequency as the application itself, then the added cognitive load may not be that high.

There may be infrastructure that does not change much, like virtual networks and VPN connections. Each time you actually need to change something here, there may be some additional cognitive load if you do not work with the networking daily. Thus, the life cycles of the infrastructure may affect the cognitive load.

What does this mean? It means static infrastructure that seldom changes benefit from languages that are easy to read and get into, even if you are not that familiar with the code. It also means that the language does not need to support complex logic, and a strictly declarative language may be just fine.

Infrastructure definitions which changes more often and may have more dynamic definitions, benefit from more expressive languages. The underlying representation can still be declarative.

In fact, many of the tools that support languages that are not strictly declarative, like AWS CDKCDKTFPulumi and CDK8s, generate declarative definitions under the hood.

But for reading and understanding the infrastructure definitions, a declarative language may be better for static infrastructure, which does not need any complex logic to be defined.

Of course, supporting multiple languages may add complexity as well.

Cognitive load and package/module management

Most infrastructure-as-code tools have some sort of module/package management support, to handle re-use and defining suitable abstraction layers for the users of a module/package.

Using those is part of the expected for each language choice. However, if you decide to support multiple languages with packages, then you will add cognitive load for the package maintainers.

For example, if you want to support Typescript, you typically need to deal with npm, with Python you deal with PyPi, Java you use Maven, C# you use NuGet, etc.

Cognitive load and (idiomatic) language use

If a tool support multiple languages, that means there are some restrictions on packages and/or code to work with all supported languages.

That can also be more apparent if you pick a language that may not be officially supported or have first class support, but have a supported runtime – such as the JVM or .NET runtimes.

Any such deviations might add to the cognitive load as well. Of course, the extent to which a language is used with the specific tool choice is a consideration as well. How easy is it to get help and find examples for a particular language?

Cognitive load across tools

Mixing multiple tool and tool families is certainly possible, but may add cognitive load as well, regardless of language. It is somewhat fuzzy at times.

 • CloudFormation and AWS CDK is in the same family in that the underlying representation used is CloudFormation, although AWS CDK introduces a few new concepts in the mix
 • Terraform and CDKTF in the same family in that the underlying representation used is Terraform, although there are a few new concepts with CDKTF also.
 • All CDK tools (AWS CDK, CDKTF, CDK8s) share some common elements as well
 • There are some similarities across all tools that use programming languages as well, including most of the supported languages
 • Both CDKTF and Pulumi have some support to use AWS CDK components in the code

 

how to choose infrastructure

Speed of feedback loop

It is slow to provide infrastructure, much slower than just starting an application most times. This is something to keep in mind.

Mostly, the speed of the language execution itself is not a bit factor. It is often more about the speed of the tool itself rather than the language used.

I did some experiments with AWS CDK and the time to generate the underlying CloudFormation was about the same regardless if I used Go, Typescript or Python for example.

Since there is an extra step to generate CloudFormation, or Terraform with CDKTF, there is some extra time added compared to using CloudFormation or Terraform directly. The extra time here may not be a good enough reason to avoid it.

Good type checking and tooling support in IDEs or editors can shorten feedback loop, if that exists for a language. This is typically an advantage for many regular programming languages.

Security considerations

Is the use of a particular language, its runtime and associated tooling secure? More versatile languages and tooling comes with additional risks to expose the infrastructure definitions to troublesome pieces of code.

How trustworthy are any imported packages/modules and are they locked to a specific release? Do you require fetching data from outside to import when you build your infrastructure?

What packages should be safe to import and use? Should there be guidelines and checks for how a specific language is used and what can be imported?

Again, the language runtime and the surrounding ecosystem are important to review and decide on safe usage patterns.

Compliance and regulation requirements

Your line of business may have compliance requirements that will affect language and language ecosystem choices. This is something to look at, in particular if you are introducing an entirely new language and ecosystem to the business.

Any issues are more likely around the ecosystem and tooling and practices around these than the language itself.

This also includes any potential licensing issues, although this is more likely to be a potential issue for any specific tooling or 3rd party packages used than for the language itself. Again, this may require some extra effort in particular if you are introducing a new language and ecosystem to the business.

An example

Setting

Let us take a fictional example. The company myexample.com has about a dozen development teams and a platform team. There are multiple solutions and services these teams work on. Some services are built with Typescript, others are built with Go.

Each development team handles infrastructure close to the application solution, e.g. services as AWS Lambda, DynamoDB, ECS Fargate, etc. They have separate accounts for development, test and production in most cases, although some environments have shared networking as well.

Networking setup, IAM, backups and baseline security setup are handled by the platform team, and they also have a mix of people that work with the infrastructure setup daily, as well as more seldom.

Teams use a mix of Serverless framework, CloudFormation and a bit of AWS CDK for their infrastructure and application deployment. There are also resources that have been set up manually. For AWS CDK, there are infrastructure resources set up in Typescript and Python.

Some teams have automated deployments, some have manual deployments.

Choice example

Since development teams work daily with Typescript and Go, it makes sense that those that use AWS CDK with Typescript can continue with that. It may make sense to use Go also for team infrastructure, if there are teams that use Go daily, but not Typescript.

Right now AWS CDK with Python may be an outlier, and potentially drop that and look at converting to Go or Typescript.

Platform team may benefit from having relatively static infrastructure in a more declarative format, e.g. CloudFormation YAML, Terraform HCL, or Pulumi YAML (or CUE). When a programming language would be used, one of Typescript or Go would be likely candidates. Go’s ecosystem and tools may be simpler to grasp and keep control of, and fewer 3rd party dependencies. But this would also depend on other tasks that the platform team is doing.

Technically AWS CDK, CDKTF and Pulumi all support Go and Typescript. If the platform team would build re-usable components or modules for the other teams, they would need to support multiple languages. For AWS CDK, that would mean in practice to write these components/modules in Typescript – or CloudFormation with some Typescript. It could be in HCL with some typescript or all in typescript. For Pulumi it should be possible with any of the languages.

I have avoided picking any specific tools here, since there would be a need to more in depth on the situation at myexample.com.

Summary

In this article I have tried to point to some considerations when picking a language for infrastructure as code, without going into much specifics for each tool.

Most of the text deals with cognitive load, which I think most times is not fully appreciated for the intended target audience of the infrastructure definition work.

One tool or language does not fit all, and sometimes it may be better to have a limited selection rather than a single choice, or a total free-for-all.

For example, I have worked with a few projects where AWS CDK using Typescript has been the tool and the language of choice for everyone. Sometimes that worked reasonably well, in others it did not work out. The threshold to work with the language and ecosystem, as well as the underlying tools, were too high for some people, and the maintenance suffered because of that.

Do you have any experiences yourself with language choices for infrastructure-as-code? What are your thoughts?

Read more articles written by Erik Lundevall-Zara here. 

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Administration

5 tips för att minska administration under ett konsultuppdrag

5 tips för att minska administration under ett konsultuppdrag

Som konsult är tid din mest värdefulla tillgång. Ofta vill du kunna ha större flexibilitet, kanske jobba mindre, och framför allt: lägga din tid på arbete du faktiskt kan fakturera för. Att spendera mycket tid på administrativa uppgifter kan därför vara frustrerande och hindra dig från att fokusera på det du är bäst på: att ge värdefulla insikter och lösningar till dina klienter.

49% av soloprenörer spenderar mer än 16 timmar per månad på administration, och siffran är högre för de med aktiebolag. Det som är mest tidskrävande är kvitton och redovisning (Företagarindikatorn UNQUO & SEB 2021). UNQUO är en gratis app och tjänst för egenföretagare som underlättar och effektiviserar just ekonomi och admin, och på så sätt frigör både tid och energi till annat. För att du ska kunna minska tiden du lägger på administration – och få mer tid till det som är viktigt på riktigt – kommer här dessutom 5 tips, anpassade för dig som är konsult.

49% av soloprenörer spenderar mer än 16 timmar per månad på administration, och siffran är högre för de med aktiebolag.

1. Låt AI göra grovjobbet

AI:s framfart har nog ingen missat. Det finns redan idag många lösningar som är så bra att de kan göra hela arbetet åt dig, eller skapa ett bra underlag som sparar dig mycket tid. Ett exempel där AI kan effektivisera din tid, är gratis AI lösningar som hjälper dig förstå hur du ska bokföra dina utgifter som uppkommer under ditt konsultuppdrag. Andra exempel är att du kan få hjälp att skriva texter (även om de behöver korrigeras) och planera din tid.

2. Skapa standardiserade mallar för dokument

Förberedelse av rapporter, presentationer och andra dokument kan ta mycket tid om du börjar från noll varje gång. Skapa standardiserade mallar för dina dokument, inklusive rubriker, formatering och logotyper. På så sätt kan du snabbt anpassa dem till varje uppdrag och minska tiden du lägger på att skapa dokument från grunden. När du är på ett längre konsultuppdrag är dina administrativa uppgifter återkommande varje månad – både tidrapportering, utlägg och bokföring. Genom att skapa en mall första månaden kan du sedan återanvända den och endast göra små justeringar varje månad.

3. Få automatiska påminnelser

Med automatiska påminnelser om inbetalningar, tidsregistreringar osv så undviker du att uppgifter glöms bort, skapar merarbete eller ger dig straffavgifter. Genom att få påminnelser om uppgifter och aktiviteter kan du fokusera på det du gör just nu utan att oroa dig för att missa något viktigt. Det hjälper dig att förbättra din produktivitet och koncentration. Ett exempel på automatiska påminnelser som förenklar för dig är att få påminnelser för alla inbetalningar till Skatteverket. UNQUO har en funktion som kan ge dig påminnelser om alla viktiga datum som du behöver hålla koll på, anpassade efter just dig och ditt företag.

Kvinna kastar papper

4. Använd digitala verktyg som hjälper dig

Att skapa och skicka fakturor, rapportera dina arbetade timmar och sköta utläggshantering kan vara en tidskrävande process. Du kan istället dra nytta av digitala verktyg och mjukvaror som automatiserar allt det här. Program som Bokio och Visma kan hjälpa dig att skapa och skicka fakturor snabbt och enkelt. För att förbereda dina utlägg inför bokföringen är en app ofta smidigast, eftersom du då kan du göra det på språng precis när behovet uppstår. UNQUO har en funktion där du kan fota kvitton, koppla dem till rätt transaktion, och sedan exportera allt direkt till ditt bokföringsprogram (eller skicka till din revisor).

5. “Gör det nu”-mindset

“Gör det nu” är ett populärt mindset ämnat för att minska stress och öka produktiviteten. Genom att anamma “gör det nu” när du är på konsultuppdrag kommer du att minska tiden du lägger på admin genom att det blir gjort direkt. Du kan släppa tankar och påminnelser om all admin du måste göra, och får istället mer tid och energi över till annat. Mindsetet är extra effektivt när det kommer till administrativa uppgifter som du kan göra på språng, som att till exempel fotografera och registrera utlägg direkt i UNQUO-appen. Att minska den tid och energi du lägger på administration är avgörande för att vara en effektiv konsult. Det är därför värt att lägga lite arbete på att genomföra dessa förändringar och få in de här processerna i din arbetsrutin, eftersom det i längden kan bidra till att maximera din produktivitet. Genom att använda digitala verktyg, standardiserade processer och smarta strategier kan du frigöra mer tid att leverera högkvalitativa konsulttjänster till dina klienter…eller till att vara ledig.

Förenkla din vardag direkt – ladda ned UNQUO-appen gratis här.

Författare: Anna Norén, Head of UNQUO

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Bok och kaffekopp

Del 2: The 6 Critical Practices for Leading a Team

Business

Recension: Everyone Deserves a Great Manager - The 6 Critical Practices for Leading a Team (Del 2)

Victoria Roos Olsson, Todd Davis and Scott Miller

Hej igen! Här kommer fortsättningen av bokrecensionen “Everyone Deserves a Great Manager – The 6 Critical Practices for Leading a Team”. Vi kommer kolla vidare på strategi tre till sex, nu kör vi!

Strategy Three: Organize your team for productivity; position it to achieve top results.

Inleder med ytterligare ett citat: “Om anställda gör sina jobb enbart för att deras chef sa åt dem att göra det, tar det helt och hållet bort engagemanget hos dem”.

 

Denna strategi är tänkt till att främst sätta stopp för micro management, vid första problem eller motgång så hoppar en chef in direkt och väljer att lösa problemet själv. Detta förgör inte bara produktiviteten men hämmar även kreativitet och initiativ – varför ska den anställda lösa problemet när man ändå vet att chefen kommer hoppa in och ta över? Nu kanske du säger att det visst finns tillfällen då enbart en chef med en bättre kontakt med personer högre upp i organisationen kan lösa problemet, javisst finns det detta, men det ska inte vara det första alternativet. Detta faller tillbaka på det jag nämnde i inledningen – lita på dina anställda men även möjligheten att delegera uppgifter.

 

Vidare så rekommenderas det att sätta upp så kallade stretched goals som anställda kan jobba på över tid och slutligen, glöm inte att fira framgångar! Mycket viktigt!

Person arbetar vid laptop

Strategy Four: Make sure everyone on your team is receptive to and values feedback.

Få aktiviteter är så värdefulla som att ge och ta emot objektiv feedback.  Det är därför du måste ge feedback av högsta kvalitet till dina anställda och be om feedback från dem om ditt arbete som chef och om företaget.  Gör din feedback konstruktiv, handlingsbar, specifik och ibland tuff. Även om det känns jobbigt, undvik inte det sista kravet. Jag anser själv att tuff feedback bör alltid ges på ett stöttande sätt och finns till för att utmana och utveckla den anställda.

 

Författaren uppmanar även att se feedback som coachning och använd den för att stärka och hjälpa dina anställda. Svik aldrig dem. De måste förstå material såsom uppgifter och förändringar som kanske inte är tydliga för dem. Betona förstärkande feedback vilket nämns ovan som erkänner och bekräftar positivt beteende.

Strategy Five: No matter what happens, your job is to guide each of your team members through events that affect them.

Peter Senge från universitetet MIT förklarar att människor inte är emot förändring, de är emot att förändras. Låt oss acceptera det, förändringar i arbetslivet händer hela tiden. Det kan vara befordran, uppsägning, nya chefer, sammanslagning med annat bolag eller omorganisationer.

 

Om du tidigare varit anställd så har du förmodligen tankesättet att uppnå dina resultat på egen hand, för att lyckas som en chef är det viktigt att istället kunna ställa om hjärnan till att det snarare är de anställda som är det viktiga – att ställa om och acceptera att ditt arbete inte bara handlar om dig längre är därför något av det viktigaste du måste jobba på för att lyckas som chef.

 

Givetvis när det gäller strategin om förändring nämns fyra zoner enligt FranklinCoveys Change Model som hjälper chefer att förstå stadierna och konsekvenser av förändring när deras anställda rör sig genom dessa fyra “zoner”:

 • “Zone of status quo” – Detta är business as usual-zonen. För närvarande är förändringen enbart teoretisk.
 • “Zone of disruption” – Människor börjar känna sig stressade på grund av att förändringar är på gång.
 • “Zone of adoption” – På grund av nyligen skedda förändringar måste anställda nu göra saker annorlunda. Zon av acceptans.
 • “Zone of better performance” – Här är förhoppningen att förändringen och även anpassningen därefter leder till förbättrade resultat.

 

Vidare gäller det att samtidigt hålla 1-1 som nämnts i tidigare strategi. Glöm inte igen att fira när en förändring framgångsrikt går igenom.

Strategy Six: As a leader, you have limited time and energy; use them wisely.

Gallup rapporterar att nästan två tredjedelar av anställda ständigt oroar sig för utbrändhet. Något att hålla utkik för när du börjar märka några toppar och dalar i dina energinivåer, fråga dig då varför.

 

För att öka din egen energinivå och även dina anställdas, utnyttja som författaren kallar det fem energidrivare. Mängden energi du har under dina vakna timmar beror på dessa fem faktorer:

 • Sömn – Alla behöver minst sju timmars sömn varje natt. För att underlätta detta kan du exempelvis träna yoga eller meditation som en lugnande aktivitet innan sömn för att underlätta att somna in och undvika det icke önskvärda, full aktivitet till omedelbar sömn.
 • Slappna av – Om du är stressad är det svårt att slappna av. Prova något vilsamt under dagen genom att ta fem minuters mental minipaus genom att andas djupt för att syresätta hela ditt system, detta får dig att må bra och bygger upp din energi.
 • Kontakter – Bli proaktiv när det gäller kvaliteten på dina vänner.  Sök efter människor som får dig att må bra, inte dåligt.
 • Rör på dig – Brist på rörelse är ett recept på en energi- och hälsokatastrof.  Att träna blir enklare att få rutin på om du ser det som en lyx, alltså något du får möjlighet att göra – och inte som en obehaglig börda eller något du måste göra.
 • Ät – Undvik bearbetade livsmedel och snabba kolhydrater. Frukt, grönsaker, nötter och bär är bäst för snabb energi. Tillgängligheten till nyttig mat hjälper dig att undvika att istället konsumera skräpmat. Men viktigaste av allt, spåra vad du äter.

 

Håll koll på alla fem punkter ovan, om du hamnar efter i en så kan det ha en negativ inverkan på de andra områdena. Betygsätt dig själv mot varje faktor och arbeta för att förbättra ditt betyg. Kom ihåg att när du är en chef så är din energinivå inte den enda som räknas. Energinivåerna hos dina individuella anställda är minst lika viktiga. Var en positiv förebild för sunda metoder, nedan följer ett exempel på plan mot detta:

 • Känn efter ditt dagliga energibehov och planera ditt schema därefter.
 • Planera dina veckoaktiviteter.
 • Ägna fem till tio minuter varje dag till att förfina dina aktivitetsplaner.
 • Öka energinivåerna på dina möten.

 

Ta inte på dig alla omedelbart, arbeta istället med en i taget. Med en samordnad, fokuserad och målmedveten insats kommer du så småningom bemästra var och en och bli den bra chef alla medarbetare vill ha som ledare. Med detta så avslutar jag denna bokrecension. Hoppas minst en av dessa strategier resonerar med dig och att du fann denna läsning givande. Vi hörs i nästa artikel!

 

Glöm inte heller att bli medlem på https://developersbay.se/frilansare/ för att ta del av de senaste uppdragen som frilansare!

 

Hälsningar,
Erik

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Strategi för hybridarbete

Business

Kvinna arbetar hemma

Sätt en strategi för hybridarbete

Trots att det nu var en tid sedan vi behövde isolera oss så har det arbetsliv vi varit vana vid ändrats efter pandemin. Exempelvis är hybridarbete vanligare än någonsin.

Forsknings- och rådgivningsföretaget Forrester har gjort flera olika studier som visar att den vanligaste modellen är att de anställda ska komma in till kontoret ett visst antal dagar i veckan. Problemet är bara att företagen inte motiverar varför.


Men J.P. Gownder, analytiker vid Forrester, är övertygad om att hybridarbetet är här för att stanna. Även om det är osäkert vad som händer i den ekonomiska osäkerhet vi är på väg in i.

“Vi kan inte se på distansarbete som en förmån längre – det måste bli en del av strategin”

Det vi på Developers Bay märker i dialog med konsulter är just det som beskrivs ovan. Och de flesta ställer sig ändå positiva till att komma in till kontoret – om det finns en bra anledning att göra så. Ofta gör man samma sak som man gjort de senaste två och ett halvt åren och gjort effektivt, men nu ska de åka in på morgonen utan att det finns ett tydligt skäl för det. Det finns rentav de som berättar att de sitter på kontoret och har digitala möten en hel dag.


Överlag tror man att detta troligen handlar om kontroll då många av de anställda pekar på vissa chefers behov av att övervaka sina medarbetare.  Därmed förlägger gärna företagen lite mer tid på kontoret än vad som faktiskt är nödvändigt.

Ett sätt att hantera den nya situationen är att börja se på kontoret som en resurs – en plats där man gör sådant man inte kan göra hemma. En plats för kundmöten och samarbete med kollegor exempelvis, dit man kommer när det behövs.

“…en plats där man gör sådant man inte kan göra hemma.”

Skylt Work from home

Välj din strategi för hybridarbete

Det finns olika strategier för hybridarbete att välja mellan:

 • Bestäm hur många dagar man ska komma in varje vecka, kanske också vilka dagar 
 • Lägg upp det mer flexibelt –  och även om du förväntar dig att de anställda ska komma in till kontoret får de själva välja hur ofta och när
 • ”Anywhere first”.
 • I en mer styrd variant så får de anställda arbeta på distans hur mycket de vill men förväntas ändå bo så att de kan komma in till kontoret vid vissa tillfällen när det behövs. Även här finns en mer flexibel variant där de anställda kan arbeta exakt varifrån de vill – även geografiskt

 

Inget av ovan sätt är bättre än det andra, utan viktigast är att fundera på och komma fram till:  

 • Hur ser vår strategi ut idag?
 • På vilket sätt ska strategin drivas framåt?
 • Passar strategin med våra affärsbehov?

 

 

Skrivet av Linda Malmqvist, Konsultansvarig på Developers Bay

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Person sitter vid sin dator

The 6 Critical Practices for Leading a Team

Business

Recension: Everyone Deserves a Great Manager - The 6 Critical Practices for Leading a Team

Victoria Roos Olsson, Todd Davis and Scott Miller

Hejsan, jag satt länge och funderade på mitt första inlägg för denna blogg och ansåg det lämpligt att börja på toppen med en bokrecension om chefer som jag funnit hjälpsam i min egen resa som egenkonsult. Se denna som en guide för att se om du hittat rätt chef eller varför inte använda den som en handbok för att själv applicera i ett kommande ledarskapsuppdrag?

 

Författaren till boken Scott Miller, en rutinerad chef som gjort alla tänkbara misstag i sin roll som chef men som lyckas att i denna bok konkretisera sina misstag till strategier så du och jag slipper. Kanske vill du själv bli chef eller undrar just vad du ska leta efter hos en blivande potentiell chef som kan framhäva din fulla potential?

 

Författaren presenterar sex strategier som både nybörjare och erfarna chefer kan använda för att öka sin produktivitet, visdom och effektivitet. Jag kommer kortfattat att presentera dessa sex strategier sammanvävt med mina egna kommentarer från ett perspektiv som konsult för att förhoppningsvis få dem att fastna något extra.

 

Nu ska jag däremot inte vara ledsen över att ha gått miste om Scott Miller som chef (…hittills) vilket jag kommer gå in på senare. Men boken kan inte vara en mer lämplig handbok just nu gällande omställningen till ett mer digitalt arbete på distans utan en ständig närvaro av en chef. Detta sätter å andra sidan samtidigt ytterligare nya krav på chefer att leda i en förändrad arbetsmiljö.

Min egen erfarenhet, speciellt på uppdrag ute hos större kunder, är att det ligger en viss skepsis hos linjechefer och motvilja till att utföra arbete på distans eller hemifrån. Min åsikt där är att de helt enkelt inte litar tillräckligt på sina anställda om att de gör sitt jobb utan minutiös övervakning från chefen. Detta skapar inte bara irritation men är också kontraproduktivt då detta kan ligga till grund för en anställd att se sig om. Inte nog med det, det sänker även självförtroendet hos de anställda. Allt detta blir svårt att motivera när det i dag kryllar av både friare och kanske även roligare uppdrag runt hörnet där chefer förstått vikten av att lita på sina anställda och även anpassat sig till det nya friare arbetssättet som i allt högre utsträckning blir normen på många arbetsplatser. Författaren nämner att han redan vid 27 års ålder i samband med sitt första jobb som chef övervakade sina anställda och noterade när de kom till jobbet och när de gick hem.

 

-Alla ni som någon gång jobbat med stämpelklocka vet nog vad jag menar, chefen som bara “råkar” ta kaffe vid 07:58 för att få en översikt över vilka anställda som kommer in när.

 

Vidare berättar han om förbud för sina anställda att slösa bort minsta minut av arbetsdagen på personliga uppgifter. Han gick även så långt att en anställd skulle granska sin kollegas röstmeddelanden under hennes smekmånad och rapportera allt misstänkt till honom. Sammanfattningsvis nämner han själv att han var en tyrann och mardröm till chef.

 

-Även om jag förmodligen inte behöver oroa mig för några tjuvlyssningar på mina röstmeddelanden så är det däremot ett ljus i tunneln att även chefer, som kan upplevas uppfylla varje kryssruta för en mardrömschef faktiskt, också har möjlighet att inse sina fläckar och istället välja att bättra sig.

 

Nu har det blivit dags att dissekera strategierna för en framgångsrik chef!

 

Sugen på något nytt? Gå med i Developers Bays nätverk för frilansare idag! https://developersbay.se/frilansare/

Strategy One: Develop a leader’s mentality.

Se till att dina antaganden är korrekta och realistiska.  Om du upptäcker att du har fel, ändra dig då så snabbt som möjligt.  Det är inte lätt att ändra din åsikt, men du blir aldrig en bra chef genom att hålla fast vid felaktig information eller partiskt tänkande.

Givetvis finns det en enkel trestegsmetod framtagen enligt följande:

 • “See” – Sättet du ser saker påverkar ditt beteende. Dina resultat beror på hur du agerar på dina uppfattningar.
 • “Do” – uppmärksamma ditt beteende, agera enligt ordspråket skynda långsamt. 
 • “Get” – Identifiera dina mål du vill nå.

Första komponenten “See” väger mest enligt författaren. För att uppnå långsiktiga resultat måste du anpassa ditt tankesätt till verkligheten omkring dig. Igen, du måste se situationer tydligt och alltid agera därefter.

Ytterligare en notering som nämns är att många anställda blir chefer eftersom de uppvisar starka individuella egenskaper. Detta är vanligast för chefer med tidigare erfarenhet inom sälj då de ofta ser det som ett nollsummespel, alltså om jag vinner förlorar de andra. Detta tankesätt fungerar inte för en framgångsrik chef och anledningen är mer eller mindre självklar: En chef måste alltid sätta de anställdas resultat först.

Kvinna som sitter med ipad

Strategy Two: Routinely meet with each individual member of your team.

För att inleda med ett citat som verkligen träffade mig hårt, baserat på egen erfarenhet: “Anställda nämner ofta att deras relation med sina direkta chefer är den mest meningsfulla relationen i deras yrkesliv och avgör om de stannar hos ett företag eller väljer att söka sig vidare.”

 

-Här kan jag inget annat än instämma, det ska givetvis inte kännas tvingande att stanna kvar p.g.a. sin personliga relation med chefen men en god sådan bidrar verkligen till större engagemang hos den anställda. Jag kan däremot inte förneka att relationen, eller avsaknaden av relation, med en chef oftast legat till grund till att man sökt sig vidare – för att citera bokens titel: “Everyone Deserves a Great Manager”!

 

Vidare är det viktigt att inte låta dina 1-1 möten med chefen bli vanliga statusuppdateringar, där rekommenderar Scott att man ska fråga efter feedback. Hur kan man göra mötet mer värdefullt? Eller varför inte ge denna feedback som anställd?

 

Det vanliga gäller självklart: Förbered i förväg, minst 30 minuters möte, skydda mötet och försök heller inte ändra schemalagd dag eller tid.

 

Håll utkik för nästa del som hanterar resterande fyra strategier från boken “Everyone Deserves a Great Manager – The 6 Critical Practices for Leading a Team”.

 

Vi hörs snart igen!

Hälsningar,
Erik

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Person som mediterar

Andas in, andas ut

Kommer du ihåg sist dina tankar var tysta? Inget brus, inga tankar om vad du ska göra på jobbet imorgon eller hur budgeten ser ut för nästa månad? Alla måsten och orosmoln som panikslaget väcker dig mitt i natten svettig och med hjärtat i halsgropen.

Det kallas stress och klassas idag som en folksjukdom och är ett av samhällets största problem. Över 50% av alla sjukskrivningar beror på en reaktion på långvarig stress. På det där lilla eller stora bruset som jagar oss och bryter ner vårt immunförsvar.

Vi har nog alla varit vid en punkt i livet där vi känner att det är mycket som pågår. Kanske är det just nu? Efter en långvarig pandemi lever vi istället vid sidan om ett krig som känns alldeles för nära. Kanske är det mycket på jobbet, oroliga anställda eller hur ska du förklara vad som pågår i världen för dina barn?

Då har jag ett tips för dig och det är att börja meditera.  Meditationen har verkligen förändrat mitt liv. Det är onekligen ett uttjatat uttryck men jag vet inte hur jag ska beskriva det annars. Jag kan tillägga att jag hade kunnat stå i spetsen av en motståndsrörelse mot just denna aktivitet i hela mitt liv om det hade funnits. Tur att man får ändra åsikter. 

Något jag alltid trodde var att meditation var väldigt svårt att komma igång med. Kanske är det fler som känner igen sig? Jag hade en målat upp en bild av att jag behövde ha på mig en viss typ av kläder, det skulle vara morgon eller kväll och på något sätt trodde jag att jag behövde vara 150% hängiven meditationen för att ens kunna prova. Som på ett sätt är sant men samtidigt helt falskt.

Att meditera är svårt just på grund av den vanemässiga stressen våra kroppar är så acklimatiserade till. Det kan kännas som en omöjlighet att inte låta tankarna sväva iväg. I början kan det vara nästan mer stressande att försöka meditera än att strunta i det och harva vidare i hamsterhjulet. Det känns läskigt att gå så djupt inom oss själva, vilka tankar ska dyka upp, hur kommer jag känna och kommer jag ens att klara det? Det är så mycket mer bekvämt att vara lite stressad och sitta klistrad vid datorn eller telefonen för det är vad våra kroppar är vana vid. Man skulle kunna säga att vi skapat ett beroende av att alltid vara lite stressade, att alltid ligga två steg fram och att faktiskt aldrig befinna oss där vi är; Här och nu.

Men, det är just det som är en stor del av meditationen. Meditation behöver aldrig vara perfekt för att den är på sitt sätt helt kravlös. Varje gång du mediterar och gång på gång återför tankarna till situationen blir du lite mer uppmärksam på nuet. För varje meditation dövas bruset och de där oönskade tankarna blir färre och färre. Det handlar inte om perfektionen utan om att grunda oss själva och befinna oss här och nu några extra sekunder varje dag. Efter bara en vecka blir dom sekunderna till minuter som blir till timmar. Ni förstår min poäng gissar jag.

Här är några enkla tips som hjälpte mig när jag började med meditation:

 1. En meditation behöver inte vara lång. Så lite som 2-5 minuter är faktiskt allt som krävs i början.
 2. Var snäll mot dig själv. Det gör inget om dina tankar smiter iväg, för dem bara vänligt men bestämt tillbaka och lägg ingen vidare energi på det.
 3. Du behöver inte vara klädd på ett visst sätt och det behöver inte vara varken morgon eller kväll för att du ska kunna meditera. Att meditera är kravlöst och kan egentligen göras var och hur som helst. I jeans eller underkläder, på en specialdesignad meditationskudde eller i kontorsstolen
 4. Om det känns svårt att veta hur du ska börja så rekommenderar jag  att ladda ner en meditationsapp. Där finns guidade meditationer från nybörjare till proffs och jag tycker fortfarande att det enklare att bli guidad än att kasta mig ut ensam.
 5. I början är det viktigast att vara kontinuerlig. Meditationerna kommer kanske inte vara så kvalitativa och tankarna kommer flyga åt höger och vänster i en rasande fart och det är helt okej. För varje gång du för tankarna tillbaka till mantrat eller andningen blir du lite, lite bättre på att hålla fokuset här och nu.
 6. Sist men inte minst. Av alla moment i ditt liv är detta en av de som ska vara helt kravlöst. Syftet är att få dig medveten om nuet och inte springa till framtiden eller älta gårdagen. Det är bara du och din andning.

Lycka till och glöm inte att då och då stanna upp och uppskatta här och nu!

Bok och kaffekopp

Johanna Grahn
Marketing Intern

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Utvecklare med keps

6 saker att hålla koll på i ett konsultavtal

I vår roll så ser vi hundratals versioner av konsultavtal varje år. Det finns så klart många saker att vara uppmärksam på i ett avtal men nedan har vi sammanställt de sex punkter som vi tycker är extra viktigt. 


Betalvillkor

Med detta menar vi inte bara att den ersättning man kommit överens om ska stämma utan även att man noterar hur lång tid Kunden har att betala fakturan. I vissa fall så har vi sett att Kunden har upp till 90 dagar på sig att betala. Detta innebär att du som Leverantör får vänta upp till 4 månader från påbörjat uppdrag innan du får din ersättning. Branschstandard brukar vara att betalning sker 30 dagar efter slutförd och fakturerad månad.

 

Uppsägningstid
I de flesta fall så har Kunden och Leverantören ömsesidig uppsägningstid. Den kan variera i längd (oftast mellan 1 och 2 månader) och gör det möjligt för båda parterna att avbryta samarbetet. Men detta är inte alltid självklart. I vissa fall har endast Kunden en uppsägningstid och därmed kan inte Leverantören säga upp avtalet. Det är dock väldigt sällan som Kunden tvingar en Leverantör att vara kvar en längre tid mot sin vilja men vi rekommenderar ändå alltid att lyfta denna punkt för att klargöra var Kunden står i frågan innan man signerar.

 

Ansvarsförsäkring
I alla avtal gällande Konsultuppdrag inom IT så bör det finnas en klausul gällande ansvarsförsäkring som Leverantören bör ha tecknat innan uppdragets start. Det varierar dock vilket belopp denna försäkring förväntas täcka. Branschstandard är cirka 10 miljoner och om Kunden begär att försäkringen täcker ett högre belopp så är det inte orimligt att fråga varför.
 

Konkurrensklausuler
Alla Kunder kommer begära att Konsulten som utför det enskilda uppdraget inte har ett parallellt uppdrag hos en konkurrerande aktör. Detta är fullt normalt. Men det är viktigt att noggrant granska konkurrensklausulers för att vara medveten om hur länge efter uppdraget detta gäller och ifall det även påverkar det AB som Konsulten är knuten till. Om man är oförsiktig med detta så riskerar man att, i onödig utsträckning, begränsa sina affärsmöjligheter.

 

Processen för eventuella förlängningar

Detta är något som kanske inte står i avtalet men ändå är väl värt att fråga kring. Olika Kunder har olika processer kring förlängningar det är viktigt att ha klarhet kring hur, och framför allt när, Kunden brukar förlänga sina konsultavtal. Detta kan variera ifrån att man har ett löpande avtal med 1 månads ömsesidig uppsägningstid (alltså inga förlängningar behövs) till att man förlänger en månad åt gången. Oavsett så är det bra att komma överens om parametrarna för hur långt innan ett befintligt avtal går som en dialog kring förlängning sker så att man inte riskerar missförstånd eller att man hamnar nära slutdatumet utan ett tydligt besked.

 

Definiera arbete på plats och / eller på distans i avtalet
Detta är viktigare än någonsin just nu, hösten 2021. Det är väldigt viktigt att definiera hur mycket man förväntas arbeta på plats i förhållande till distans i avtalet. Framför allt nu när det är så mycket oklarheter kring hur det kommer att se ut och risken för missförstånd och felaktiga förväntningar händer väldigt enkelt. Man kan så klart ha ett spann (t.ex 2-3 dagar på plats) men även det kommer ge en bra grund och säkerställa att alla är på samma blad kring den här högaktuella fråga.

 

Skribent: Lubomir Struwe, Senior Account Manager på Developers Bay (lubomir@developersbay.se)

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?


Kvinna håller i möte

Hur kan vi attrahera fler kvinnor till IT-branschen?

Nästan alla jag pratar med önskar förstärka sitt team med fler kvinnor. Varför lyckas man inte? Är vi så olika, män respektive kvinnor? Eller har det med fördomar och stereotyper att göra? Eller är bolagen bara dåliga på att attrahera kvinnor? Jag tror det är en blandning av allt!

Vad kan företagen göra?

 • Ni måste framförallt ta död på fördomarna och hotet från stereotypen internt.
 • Ni bör läsa på om forskningen kring könsskillnader och beteenden.
 • Det bör finnas kvinnliga mentorer eller förebilder på företaget, ha med dessa redan i rekryteringsprocessen.
 • Var med och bidra i aktiviteter och kvinnliga nätverk som Women in tech, Pink Programming & Teknikkvinnor.
 • Ni kan jobba med er företagskultur så att den riktar sig till både män och kvinnor. Ta bort machokulturen.
 • I din rekrytering, belys och ta hänsyn till fördomarna och stereotyperna så att du kan undvika dessa.
 • Men mitt största tips till dig som kvinna – Våga hoppa in i IT-branschen, det är inte så svårt och komplicerat som det verkar. IT-gubbarna är egentligen inte så tråkiga och komplicerade ☺️

Bild på Daria Rozanski Developers Bay

Daria Rozanski
Account Manager på Developers Bay

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?