Strategi för hybridarbete

hybrid

Kvinna arbetar hemma

Sätt en strategi för hybridarbete

Trots att det nu var en tid sedan vi behövde isolera oss så har det arbetsliv vi varit vana vid ändrats efter pandemin. Exempelvis är hybridarbete vanligare än någonsin.

Forsknings- och rådgivningsföretaget Forrester har gjort flera olika studier som visar att den vanligaste modellen är att de anställda ska komma in till kontoret ett visst antal dagar i veckan. Problemet är bara att företagen inte motiverar varför.


Men J.P. Gownder, analytiker vid Forrester, är övertygad om att hybridarbetet är här för att stanna. Även om det är osäkert vad som händer i den ekonomiska osäkerhet vi är på väg in i.

“Vi kan inte se på distansarbete som en förmån längre – det måste bli en del av strategin”

Det vi på Developers Bay märker i dialog med konsulter är just det som beskrivs ovan. Och de flesta ställer sig ändå positiva till att komma in till kontoret – om det finns en bra anledning att göra så. Ofta gör man samma sak som man gjort de senaste två och ett halvt åren och gjort effektivt, men nu ska de åka in på morgonen utan att det finns ett tydligt skäl för det. Det finns rentav de som berättar att de sitter på kontoret och har digitala möten en hel dag.


Överlag tror man att detta troligen handlar om kontroll då många av de anställda pekar på vissa chefers behov av att övervaka sina medarbetare.  Därmed förlägger gärna företagen lite mer tid på kontoret än vad som faktiskt är nödvändigt.

Ett sätt att hantera den nya situationen är att börja se på kontoret som en resurs – en plats där man gör sådant man inte kan göra hemma. En plats för kundmöten och samarbete med kollegor exempelvis, dit man kommer när det behövs.

“…en plats där man gör sådant man inte kan göra hemma.”

Skylt Work from home

Välj din strategi för hybridarbete

Det finns olika strategier för hybridarbete att välja mellan:

  • Bestäm hur många dagar man ska komma in varje vecka, kanske också vilka dagar 
  • Lägg upp det mer flexibelt –  och även om du förväntar dig att de anställda ska komma in till kontoret får de själva välja hur ofta och när
  • ”Anywhere first”.
  • I en mer styrd variant så får de anställda arbeta på distans hur mycket de vill men förväntas ändå bo så att de kan komma in till kontoret vid vissa tillfällen när det behövs. Även här finns en mer flexibel variant där de anställda kan arbeta exakt varifrån de vill – även geografiskt

 

Inget av ovan sätt är bättre än det andra, utan viktigast är att fundera på och komma fram till:  

  • Hur ser vår strategi ut idag?
  • På vilket sätt ska strategin drivas framåt?
  • Passar strategin med våra affärsbehov?

 

 

Skrivet av Linda Malmqvist, Konsultansvarig på Developers Bay

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?