Techkonsultbarometern 2022

Techkonsultbarometern 2022

Ta del av rapporten!

Fyll i dina uppgifter här bredvid och få direkt tillgång till den fullständiga rapporten.

Vad är Techkonsultbarometern?

Developers Bay - Techkonsultbarometern 2022

Vi har skapat Techkonsultbarometern för att få en bättre inblick och förståelse för hur ni konsulter upplever dagens konsultmarknad. Vi gör ingen skillnad mellan frilansare eller anställda konsulter. Vi har själva inte hittat någon liknande undersökning, som tar den faktiska konsultens sida. 

 

Tack till alla ni konsulter som har tagit er tiden att svara på vår undersökning. Hoppas att ni, likt oss, ser värdet av den här undersökningen och att även ni ser värdet av att göra denna undersökning till en årlig rapport. Nu är det dags för oss att presentera resultatet.

Missade du genomgången?

Vi förstår att det ibland kommer saker emellan och att annat kan dyka upp. Missade du vårt webinar med rapportgenomgången? Klicka dig in på vår YouTube-kanal och titta på vår inspelning.

Till inspelningen

Vad är Techkonsultbarometern?

Developers Bay - Techkonsultbarometern 2022

Vi har skapat Techkonsultbarometern för att få en bättre inblick och förståelse för hur ni konsulter upplever dagens konsultmarknad. Vi gör ingen skillnad mellan frilansare eller anställda konsulter. Vi har själva inte hittat någon liknande undersökning, som tar den faktiska konsultens sida. 

 

Tack till alla ni konsulter som har tagit er tiden att svara på vår undersökning. Hoppas att ni, likt oss, ser värdet av den här undersökningen och att även ni ser värdet av att göra denna undersökning till en årlig rapport. Nu är det dags för oss att presentera resultatet.

Missade du genomgången?

Vi förstår att det ibland kommer saker emellan och att annat kan dyka upp. Missade du vårt webinar med rapportgenomgången? Klicka dig in på vår YouTube-kanal och titta på vår inspelning.

Till inspelningen