De “mjuka” argumenten för att bli frilanskonsult jämfört med att vara anställd konsult

Jag heter Anna Leijon och jag har tidigare skrivit en artikel som jämför skillnaderna på pappret (de kontraktsmässiga skillnaderna) mellan att vara frilanskonsult och att vara anställd konsult. Här gör jag en övergripande sammanfattning av de mer mjuka faktorerna. De kontraktsmässiga är objektiva skillnader medan dessa är mer subjektiva och jag väljer att dela in dem i förutsättningar och sociala skillnader.

Min bakgrund är att jag är civilingenjör från KTH som arbetat både som anställd, anställd konsult och numer som egenföretagare och frilanskonsult. Det är ett av de bästa besluten som jag har fattat i mitt liv och därför vill jag sprida informationen och inspirera andra att våga ta klivet! Spana in min hemsida eller min Linkedin för att läsa mer från mig.


Förutsättningar:

 

Erfarenhet

○ Anställd konsult:
■ Både frilanskonsult och anställd konsult kräver en viss utbildningsbakgrund, men anställd konsult kan du bli direkt efter universitetet. Det är vedertaget att konsultbolagen tjänar mest på sina juniora konsulter och de jobbar hårt för att attrahera dem direkt från universitetet.

○ Frilanskonsult:
■ Det krävs oftast tidigare erfarenhet av heltidsarbete av liknande slag och jag har också stött på självlärda frilanskonsulter (utan högre utbildning) även om det är ovanligt.

 

 

Att hitta uppdrag

○ Anställd konsult:
■ Som anställd konsult säljs du via företagets säljteam. Säljteamet gör allting från att ringa så kallade “cold calls” till att säkra mångåriga ramavtal med företag som behöver konsulter.

○ Frilanskonsult:
■ Det blir enklare och enklare nu för tiden då fler och fler både konsultmäklare, konsultmarknadsplatser och olika tjänster har dykt upp. Det vanliga är att gå via konsultmäklare, såsom Developers Bay, men det är också möjligt att skaffa uppdrag via sina egna kontakter. Konsultmäklare tar oftast omkring 10 % kontinuerligt genom uppdraget. Jag har tidigare sammanfattat en fullständig lista över alla konsultmäklare och marknadsplatser i Stockholm.

 

Administration och bokföring

○ Anställd konsult:
■ Det är så gott som ingen administration eller bokföring som du behöver göra som anställd förutom att du möjligtvis behöver spara och redovisa kvitton och utlägg samt att alla arbetstagare behöver skicka in sin inkomstdeklaration själva.

○ Frilanskonsult:
■ När det kommer till administration och bokföring finns det också oerhört mycket hjälp att få, men jag gör allting själv sånär som på själva årsredovisningen. Det har dessutom dykt upp en uppsjö av bokföringshjälpmedel för egenföretagaren som underlättar enormt. De nya verktygen är så pass smarta att de säger till dig exakt när du behöver skicka in vad, men det är klart att du själv är fullständigt ansvarig i slutändan. Förutom att det tar tid så ser jag det också som en möjlighet med exempelvis skatteoptimering och du kan exempelvis roa dig med att försöka få ut pengarna ur bolaget på ett skatte-, ledighets- eller löneoptimerande sätt. Jag lägger ungefär kanske 45 minuter i månaden totalt utslaget på hela året på min bokföring och det är värt varenda sekund. Jag tycker dessutom att det är intressant

 

Startkapital i aktiebolag

○ Anställd konsult:
■ Ingenting.

○ Frilanskonsult:
■ Nyligen har regeringen sänkt startkapitalet till 25 000 kr för att starta ett aktiebolag, vilket jag tycker är superbra! När jag startade behövde jag ha 50 000 kr.


Sociala skillnader:

 

Säkerhet

○ Anställd konsult:
■ Det är många som hävdar att en anställning är tryggare än egenföretagande, men till exempel nu senast under Coronakrisen så var det fortfarande väldigt många som förlorade sina anställningar. Arbetsgivare är ofta företag som är vinstdrivande och de kommer självklart alltid att “se om sitt eget bo” först. Till syvende och sist är såklart den största tryggheten på arbetsmarknaden oavsett om du är anställd eller frilanskonsult alltid att ha attraktiv kompetens.

○ Frilanskonsult:
■ Frilanskonsultande är konjunkturkänsligt till viss del. Under Coronakrisen har jag pratat med frilanskonsultkollegor som vittnar om att deras uppdragsgivare försökt sänka deras ersättning, exempelvis. Vissa uppdragsgivare har försökt förhandla ett längre kontrakt mot en lägre ersättning och så vidare. Däremot ser jag det alltid som en möjlighet att gå tillbaka till en anställning eller helt förlita mig på min ekonomiska buffert i bolaget som jag har sparat ihop till. Det är desto svårare att gå från anställning till frilanskonsultande och på så vis finns det en inneboende trygghet för frilanskonsulter.

Det är helt enkelt så att du inte kan bli frilanskonsult om du inte kan bli anställd så du är redan attraktiv på arbetsmarknaden. Enbart genom att du har möjlighet att vara frilanskonsult bekräftar just det och det inger en trygghetskänsla i sig. Den ekonomiska bufferten är dock det viktigaste redskapet som jag har i min verktygslåda under lågkonjunkturer och på så vis har jag även fullständig kontroll och insyn i hur jag planerar för alla eventualiteter. Att du tjänar så pass mycket mer som frilanskonsult köper dig den trygghet du behöver, skulle jag vilja påstå. Motsvarande buffert är mycket dyrköpt som anställd. Det jag gillar mest med frilanskonsultandet är den fullständiga transparensen, att jag bara har mig själv att skylla och att jag vet exakt vad allting går till. Det är en oslagbar frihetskänsla!

 

Hemmahörande

○ Anställd konsult:
■ Jag har identifierat en trend, som jag dock tror är på nedåtgående framförallt i Corona-tider, men det är att arbetsgivare i allt större utsträckning försöker efterlikna vänskapskretsar. Ju starkare band mellan de anställda, desto svårare att sluta för den enskilda. Arbetsgivarna pratar om sin “starka, värdebaserade och unika kultur”. Arbetsgivaren spelar på folks känslor för du vill ju inte göra slut med dina vänner, eller hur?

Tidigare kände vi stark anknytning till exempelvis vårt grannskap på samma gata. Kan det vara så att arbetsgivaren är den nya knutpunkten nu när vi inte ens hälsar på våra grannar längre? En annan inlåsningseffekt är “sponsorskapet”, någonting som Sverige troligtvis har ärvt från den Amerikanska arbetsmarknaden. Mina kursare från KTH pratar om sina “sponsorer” på sina Amerikanska, men också svenska, arbetsplatser. Utan sin sponsor så finns det ingen som talar gott om en i “de viktiga sammanhangen”. Jag tycker att det är fruktansvärd setup som bara banar väg för “ass-licking”-kultur, falska löften och vassa armbågar. Den “hemmahörande”-känsla som många anställda känner tycker jag inte är riktigt sund eftersom den bidrar till en inlåsningseffekt som enbart arbetsgivaren drar nytta av.

Ju mer transparent arbetsmarknaden är och desto mindre inlåsningseffekter och trösklar, desto bättre för individen. Om dina kollegor verkligen är dina vänner så kommer du ju dessutom att behålla dem även om du eller de slutar (för annars är ni ju inte riktiga vänner). Som ni märker så värderar jag inte “hemmahörande” på en arbetsplats särskilt högt och om du gör det kanske inte frilanskonsult är ett bra upplägg för dig. Det du dock måste förstå är att alla teambuilding-aktiviteter, konferenser och liknande är pengar som du hade fått i egen ficka om du hade varit egen. Jag åker hellre med mina vänner eller familj på resa och bestämmer allting själv istället för att åka på konferens med en arbetsgivare, om jag fick välja. Arbetsgivaren är inte “schysst” som bjuder på konferens – det är pengar som de tar direkt från din lön.

○ Frilanskonsult:
■ Jag har dock aldrig känt mig så hemma som jag gör på mitt egna bolag, Roawr AB. Som frilanskonsult får jag en sund inställning till vad arbete faktiskt är – en transaktion – ett utbyte av pengar mot tjänster. Jag är upprörd över hur många mellanhänder som finns där ute och som försöker utnyttja det faktum att någon annan vill komma åt min kompetens. Ju mer friktionsfri transaktion desto bättre – för såväl mig som för uppdragsgivaren.

 

Långsiktig karriärbana och utveckling

 

○ Anställd konsult:
■ Som anställd får du coachning och du förväntas följa den löne- och karriärtrappa som så gott som alla IT-konsultbolag har satt upp. Om du vill avancera förväntas du inte bara börja coacha andra, utan även sälja andra konsulter och ta på dig personalansvar. Så småningom blir du partner (kanske efter 10 år) och då börjar du allt mer gå över till enbart sälj och/eller managing. Det finns ingen annan väg, skulle jag vilja påstå.

○ Frilanskonsult:
■ Många hävdar att de får utbildningar av sin arbetsgivare, men det kan du såklart köpa till dig själv i ditt egna bolag också. Det finns otroliga möjligheter med eget företag och med pengarna i företaget. Jag har exempelvis lärt mig ovärderliga företagsmässiga kunskaper, men också sparat ihop rejält med pengar i bolaget som köper såväl trygghet som frihet. Jag tog ledigt i 6 månader i somras med full lön och jag startar och leder egna initiativ på fritiden, så kallade egenprojekt, som exempelvis teamo.se. Jag hade varken haft pengarna, tiden eller företagsmässigheten för att starta och kunna driva sådana initiativ annars. Mitt långsiktiga mål är att sluta frilanskonsulta och gå över helt till att driva mina egna företag.

Samhälleligt ansvar

○ Anställd konsult:
■ Ingen kommentar.

○ Frilanskonsult:
■ Som frilanskonsult blir du tvungen att förstå och läsa på om hur allting fungerar. Jag känner mig genast mycket mer politiskt engagerad och hänger bättre med i debatter. Det är faktiskt fantastiskt intressant och lärorikt, för att inte säga roligt, att sätta sig in i bokförings-, skatte- och momsdjungeln och räkna på detta och diskutera med andra företagare.

 

Bemötande

○ Anställd konsult:
■ Generellt får du alltid viss annorlunda behandling som konsult och specifikt som frilanskonsult. Konsulter kan “ses lite ned på” i vissa kretsar och framförallt bland de anställda ibland på företag. Jag tror personligen att det grundar sig i ett slags avundsjuka.

○ Frilanskonsult:
■ Oftast är folk bara mer positiva och intresserade när du är frilanskonsult och egenföretagare jämfört med anställd konsult, enligt mina erfarenheter.

 

Här har jag som sagt försökt sammanfatta de “mjuka” skillnaderna mellan att vara frilanskonsult och anställd konsult. Läs gärna mer på min hemsida och hör av er till mig om ni har några frågor på pm@annaleijon.se

Lycka till i era karriärer oavsett vilken väg ni tar! 

Bild på frilanskonsult Anna Leijon

Anna Leijon
Frilansare och entreprenör

Vill du veta mer om oss på Developers Bay?