Skip to content

Developers Bays leveranskapacitet hjälper Qliro växa

“Samarbetet med Developers Bay växte fram när behov av leveranskapacitet uppstod och dem svarade upp på det behovet snabbt och smidigt.”

– Rikard Vidlund

developers-bay-kundcase-qliro-forstabild-1440x1630-6542522b78229-uai-1032x1168

Hur skulle du sammanfatta samarbetet med Developers Bay?

Samarbetet med Developers Bay och min kontaktperson Lubomir Struwe har varit väldigt bra. Det har varit personligt och öppet med väldigt ärlig kommunikation. Processerna har varit smidiga och vi har förstått varandras behov. Developers Bay har snabbt presenterat bra och relevanta kandidater. Det har genomgående varit kvalitet före kvantitet.

Berätta kort om Qliro samt vad din roll är?

Qliro grundades 2014 med syftet att förenkla betalningar på nätet. Idag erbjuder dem fler finansiella tjänster. Men deras fokus är och har alltid varit det de kan allra bäst. Safe and Simple payments (källa Qliro.com). 

Rikard Vidlund är Head of Development på Qliro och ansvarar för hela utvecklingsorganisationen på företaget som består av nio utvecklingsteam. Rikard är huvudkontakt när det kommer till intag av konsulter. Han är ansvarig kontakt mot Developers Bay och har hand om allt ifrån uppföljningar, avstämningar, förlängningar och förhandling/avtal. Qliro har idag 10+ konsulter via Developers Bay i Development-organisationen och majoriteten är utvecklare. Ett par stycken är konsulter har SQL-fokus. 

Varför inleddes samarbetet med Developers Bay och vad var målet med samarbetet? 

När jag tog denna roll som Head of Development då hade vi preferred suppliers där Developers Bay blev en av dem eftersom att samarbetet fungerade så bra. Idag ser det lite annorlunda ut då vi arbetar med ramavtal och vi går ut lite bredare till våra samarbetspartners vid behov. Samarbetet med Developers Bay växte fram när behov av leveranskapacitet uppstod och dem svarade upp på det behovet snabbt och smidigt. Dem blev ett naturligt val och har alltid levererat bra. 

Hur kommer det sig att ni valde Developers Bay för detta samarbete och vilka faktorer baserade ni ert val på?

Vi gjorde ett omfattande arbete med våra ramavtal i våras där många företag fick presentera sin setup väldigt grundligt. Då kollade vi på hela företagsprofilen sett till allt ifrån grundfaktorer såsom hållbarhet men även pris och leveranskapacitet. Developers Bay uppfyller alla våra krav och vi valde dem nog allra främst tack vare att dem kan leverera på våra behov och få fram rätt personer & profiler till oss.

Kan du dela några konkreta resultat från samarbetet?

För oss handlar det generellt inte om att lösa specifika problem vid intag av konsulter. Givetvis så leder det till förbättringar av arbetsprocessen och arbetsflöden etc. men oftast handlar det om manpower och ren utvecklingskapacitet till teamen. Developers Bays konsulter sitter utspridda på olika projekt och deras syfte är att lösa det specifika behovet som finns där.

Vad anser ni är utmärkande eller unikt för Developers Bay?

Det som är mest utmärkande är det personliga samarbetet och en lättjobbad process. Dem har uppfyllt våra behov och levererat bra kandidater snabbt och smidigt. Det har varit en stor fördel med en kontaktperson och möjligheten till direktkontakt. Vi har haft en öppen dialog och därmed förstått varandras möjligheter och behov. 

Något som har underlättat mycket är att vi ingick ett ramavtal. Det innebär att pris etc. ej behöver förhandlas vid intag av nya konsulter. Mitt fokus är att få in rätt personer, så jag slipper tänka på allt runt omkring och det blir lättare att komma upp i volym.

Vad har du för tips till andra beställare som tar in konsulter?

Mitt främsta tips är att ha en dialog och samarbeta för att skapa bättre möjligheter för förmedlaren att förstå era behov och vart bolaget är på väg. Det underlättar om dem vet vart man är i samarbetet, när det är dags att gasa eller bromsa exempelvis. Det skapar bättre förutsättningar för bästa möjliga matchning av kandidater.

Vill du stärka upp ditt Tech-team?

Fyll då i formuläret här nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Developers Bays leveranskapacitet hjälper Qliro växa

“Samarbetet med Developers Bay växte fram när behov av leveranskapacitet uppstod och dem svarade upp på det behovet snabbt och smidigt.”

– Rikard Vidlund

developers-bay-kundcase-qliro-forstabild-1440x1630-6542522b78229-uai-1032x1168

Hur skulle du sammanfatta samarbetet med Developers Bay?

Samarbetet med Developers Bay och min kontaktperson Lubomir Struwe har varit väldigt bra. Det har varit personligt och öppet med väldigt ärlig kommunikation. Processerna har varit smidiga och vi har förstått varandras behov. Developers Bay har snabbt presenterat bra och relevanta kandidater. Det har genomgående varit kvalitet före kvantitet.

Berätta kort om Qliro samt vad din roll är?

Qliro grundades 2014 med syftet att förenkla betalningar på nätet. Idag erbjuder dem fler finansiella tjänster. Men deras fokus är och har alltid varit det de kan allra bäst. Safe and Simple payments (källa Qliro.com). 

Rikard Vidlund är Head of Development på Qliro och ansvarar för hela utvecklingsorganisationen på företaget som består av nio utvecklingsteam. Rikard är huvudkontakt när det kommer till intag av konsulter. Han är ansvarig kontakt mot Developers Bay och har hand om allt ifrån uppföljningar, avstämningar, förlängningar och förhandling/avtal. Qliro har idag 10+ konsulter via Developers Bay i Development-organisationen och majoriteten är utvecklare. Ett par stycken är konsulter har SQL-fokus. 

Varför inleddes samarbetet med Developers Bay och vad var målet med samarbetet? 

När jag tog denna roll som Head of Development då hade vi preferred suppliers där Developers Bay blev en av dem eftersom att samarbetet fungerade så bra. Idag ser det lite annorlunda ut då vi arbetar med ramavtal och vi går ut lite bredare till våra samarbetspartners vid behov. Samarbetet med Developers Bay växte fram när behov av leveranskapacitet uppstod och dem svarade upp på det behovet snabbt och smidigt. Dem blev ett naturligt val och har alltid levererat bra. 

Hur kommer det sig att ni valde Developers Bay för detta samarbete och vilka faktorer baserade ni ert val på?

Vi gjorde ett omfattande arbete med våra ramavtal i våras där många företag fick presentera sin setup väldigt grundligt. Då kollade vi på hela företagsprofilen sett till allt ifrån grundfaktorer såsom hållbarhet men även pris och leveranskapacitet. Developers Bay uppfyller alla våra krav och vi valde dem nog allra främst tack vare att dem kan leverera på våra behov och få fram rätt personer & profiler till oss.

Kan du dela några konkreta resultat från samarbetet?

För oss handlar det generellt inte om att lösa specifika problem vid intag av konsulter. Givetvis så leder det till förbättringar av arbetsprocessen och arbetsflöden etc. men oftast handlar det om manpower och ren utvecklingskapacitet till teamen. Developers Bays konsulter sitter utspridda på olika projekt och deras syfte är att lösa det specifika behovet som finns där.

Vad anser ni är utmärkande eller unikt för Developers Bay?

Det som är mest utmärkande är det personliga samarbetet och en lättjobbad process. Dem har uppfyllt våra behov och levererat bra kandidater snabbt och smidigt. Det har varit en stor fördel med en kontaktperson och möjligheten till direktkontakt. Vi har haft en öppen dialog och därmed förstått varandras möjligheter och behov. 

Något som har underlättat mycket är att vi ingick ett ramavtal. Det innebär att pris etc. ej behöver förhandlas vid intag av nya konsulter. Mitt fokus är att få in rätt personer, så jag slipper tänka på allt runt omkring och det blir lättare att komma upp i volym.

Vad har du för tips till andra beställare som tar in konsulter?

Mitt främsta tips är att ha en dialog och samarbeta för att skapa bättre möjligheter för förmedlaren att förstå era behov och vart bolaget är på väg. Det underlättar om dem vet vart man är i samarbetet, när det är dags att gasa eller bromsa exempelvis. Det skapar bättre förutsättningar för bästa möjliga matchning av kandidater.

Vill du stärka upp ditt Tech-team?

Fyll då i formuläret här nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.