De “mjuka” argumenten för att bli frilanskonsult jämfört med att vara anställd konsult

De “mjuka” argumenten för att bli frilanskonsult jämfört med att vara anställd konsult

Jag heter Anna Leijon och jag har tidigare skrivit en artikel som jämför skillnaderna på pappret (de kontraktsmässiga skillnaderna) mellan att vara frilanskonsult och att vara anställd konsult. Här gör jag en övergripande sammanfattning av de mer mjuka faktorerna. De kontraktsmässiga är objektiva skillnader medan dessa är mer subjektiva och jag väljer att dela in dem i förutsättningar och sociala skillnader.

Min bakgrund är att jag är civilingenjör från KTH som arbetat både som anställd, anställd konsult och numer som egenföretagare och frilanskonsult. Det är ett av de bästa besluten som jag har fattat i mitt liv och därför vill jag sprida informationen och inspirera andra att våga ta klivet! Spana in min hemsida eller min Linkedin för att läsa mer från mig.


Förutsättningar:

 

Erfarenhet

○ Anställd konsult:
■ Både frilanskonsult och anställd konsult kräver en viss utbildningsbakgrund, men anställd konsult kan du bli direkt efter universitetet. Det är vedertaget att konsultbolagen tjänar mest på sina juniora konsulter och de jobbar hårt för att attrahera dem direkt från universitetet.

○ Frilanskonsult:
■ Det krävs oftast tidigare erfarenhet av heltidsarbete av liknande slag och jag har också stött på självlärda frilanskonsulter (utan högre utbildning) även om det är ovanligt.

 

 

Att hitta uppdrag

○ Anställd konsult:
■ Som anställd konsult säljs du via företagets säljteam. Säljteamet gör allting från att ringa så kallade “cold calls” till att säkra mångåriga ramavtal med företag som behöver konsulter.

○ Frilanskonsult:
■ Det blir enklare och enklare nu för tiden då fler och fler både konsultmäklare, konsultmarknadsplatser och olika tjänster har dykt upp. Det vanliga är att gå via konsultmäklare, såsom Developers Bay, men det är också möjligt att skaffa uppdrag via sina egna kontakter. Konsultmäklare tar oftast omkring 10 % kontinuerligt genom uppdraget. Jag har tidigare sammanfattat en fullständig lista över alla konsultmäklare och marknadsplatser i Stockholm.

 

Administration och bokföring

○ Anställd konsult:
■ Det är så gott som ingen administration eller bokföring som du behöver göra som anställd förutom att du möjligtvis behöver spara och redovisa kvitton och utlägg samt att alla arbetstagare behöver skicka in sin inkomstdeklaration själva.

○ Frilanskonsult:
■ När det kommer till administration och bokföring finns det också oerhört mycket hjälp att få, men jag gör allting själv sånär som på själva årsredovisningen. Det har dessutom dykt upp en uppsjö av bokföringshjälpmedel för egenföretagaren som underlättar enormt. De nya verktygen är så pass smarta att de säger till dig exakt när du behöver skicka in vad, men det är klart att du själv är fullständigt ansvarig i slutändan. Förutom att det tar tid så ser jag det också som en möjlighet med exempelvis skatteoptimering och du kan exempelvis roa dig med att försöka få ut pengarna ur bolaget på ett skatte-, ledighets- eller löneoptimerande sätt. Jag lägger ungefär kanske 45 minuter i månaden totalt utslaget på hela året på min bokföring och det är värt varenda sekund. Jag tycker dessutom att det är intressant

 

Startkapital i aktiebolag

○ Anställd konsult:
■ Ingenting.

○ Frilanskonsult:
■ Nyligen har regeringen sänkt startkapitalet till 25 000 kr för att starta ett aktiebolag, vilket jag tycker är superbra! När jag startade behövde jag ha 50 000 kr.


Sociala skillnader:

 

Säkerhet

○ Anställd konsult:
■ Det är många som hävdar att en anställning är tryggare än egenföretagande, men till exempel nu senast under Coronakrisen så var det fortfarande väldigt många som förlorade sina anställningar. Arbetsgivare är ofta företag som är vinstdrivande och de kommer självklart alltid att “se om sitt eget bo” först. Till syvende och sist är såklart den största tryggheten på arbetsmarknaden oavsett om du är anställd eller frilanskonsult alltid att ha attraktiv kompetens.

○ Frilanskonsult:
■ Frilanskonsultande är konjunkturkänsligt till viss del. Under Coronakrisen har jag pratat med frilanskonsultkollegor som vittnar om att deras uppdragsgivare försökt sänka deras ersättning, exempelvis. Vissa uppdragsgivare har försökt förhandla ett längre kontrakt mot en lägre ersättning och så vidare. Däremot ser jag det alltid som en möjlighet att gå tillbaka till en anställning eller helt förlita mig på min ekonomiska buffert i bolaget som jag har sparat ihop till. Det är desto svårare att gå från anställning till frilanskonsultande och på så vis finns det en inneboende trygghet för frilanskonsulter.

Det är helt enkelt så att du inte kan bli frilanskonsult om du inte kan bli anställd så du är redan attraktiv på arbetsmarknaden. Enbart genom att du har möjlighet att vara frilanskonsult bekräftar just det och det inger en trygghetskänsla i sig. Den ekonomiska bufferten är dock det viktigaste redskapet som jag har i min verktygslåda under lågkonjunkturer och på så vis har jag även fullständig kontroll och insyn i hur jag planerar för alla eventualiteter. Att du tjänar så pass mycket mer som frilanskonsult köper dig den trygghet du behöver, skulle jag vilja påstå. Motsvarande buffert är mycket dyrköpt som anställd. Det jag gillar mest med frilanskonsultandet är den fullständiga transparensen, att jag bara har mig själv att skylla och att jag vet exakt vad allting går till. Det är en oslagbar frihetskänsla!

 

Hemmahörande

○ Anställd konsult:
■ Jag har identifierat en trend, som jag dock tror är på nedåtgående framförallt i Corona-tider, men det är att arbetsgivare i allt större utsträckning försöker efterlikna vänskapskretsar. Ju starkare band mellan de anställda, desto svårare att sluta för den enskilda. Arbetsgivarna pratar om sin “starka, värdebaserade och unika kultur”. Arbetsgivaren spelar på folks känslor för du vill ju inte göra slut med dina vänner, eller hur?

Tidigare kände vi stark anknytning till exempelvis vårt grannskap på samma gata. Kan det vara så att arbetsgivaren är den nya knutpunkten nu när vi inte ens hälsar på våra grannar längre? En annan inlåsningseffekt är “sponsorskapet”, någonting som Sverige troligtvis har ärvt från den Amerikanska arbetsmarknaden. Mina kursare från KTH pratar om sina “sponsorer” på sina Amerikanska, men också svenska, arbetsplatser. Utan sin sponsor så finns det ingen som talar gott om en i “de viktiga sammanhangen”. Jag tycker att det är fruktansvärd setup som bara banar väg för “ass-licking”-kultur, falska löften och vassa armbågar. Den “hemmahörande”-känsla som många anställda känner tycker jag inte är riktigt sund eftersom den bidrar till en inlåsningseffekt som enbart arbetsgivaren drar nytta av.

Ju mer transparent arbetsmarknaden är och desto mindre inlåsningseffekter och trösklar, desto bättre för individen. Om dina kollegor verkligen är dina vänner så kommer du ju dessutom att behålla dem även om du eller de slutar (för annars är ni ju inte riktiga vänner). Som ni märker så värderar jag inte “hemmahörande” på en arbetsplats särskilt högt och om du gör det kanske inte frilanskonsult är ett bra upplägg för dig. Det du dock måste förstå är att alla teambuilding-aktiviteter, konferenser och liknande är pengar som du hade fått i egen ficka om du hade varit egen. Jag åker hellre med mina vänner eller familj på resa och bestämmer allting själv istället för att åka på konferens med en arbetsgivare, om jag fick välja. Arbetsgivaren är inte “schysst” som bjuder på konferens – det är pengar som de tar direkt från din lön.

○ Frilanskonsult:
■ Jag har dock aldrig känt mig så hemma som jag gör på mitt egna bolag, Roawr AB. Som frilanskonsult får jag en sund inställning till vad arbete faktiskt är – en transaktion – ett utbyte av pengar mot tjänster. Jag är upprörd över hur många mellanhänder som finns där ute och som försöker utnyttja det faktum att någon annan vill komma åt min kompetens. Ju mer friktionsfri transaktion desto bättre – för såväl mig som för uppdragsgivaren.

 

Långsiktig karriärbana och utveckling

 

○ Anställd konsult:
■ Som anställd får du coachning och du förväntas följa den löne- och karriärtrappa som så gott som alla IT-konsultbolag har satt upp. Om du vill avancera förväntas du inte bara börja coacha andra, utan även sälja andra konsulter och ta på dig personalansvar. Så småningom blir du partner (kanske efter 10 år) och då börjar du allt mer gå över till enbart sälj och/eller managing. Det finns ingen annan väg, skulle jag vilja påstå.

○ Frilanskonsult:
■ Många hävdar att de får utbildningar av sin arbetsgivare, men det kan du såklart köpa till dig själv i ditt egna bolag också. Det finns otroliga möjligheter med eget företag och med pengarna i företaget. Jag har exempelvis lärt mig ovärderliga företagsmässiga kunskaper, men också sparat ihop rejält med pengar i bolaget som köper såväl trygghet som frihet. Jag tog ledigt i 6 månader i somras med full lön och jag startar och leder egna initiativ på fritiden, så kallade egenprojekt, som exempelvis teamo.se. Jag hade varken haft pengarna, tiden eller företagsmässigheten för att starta och kunna driva sådana initiativ annars. Mitt långsiktiga mål är att sluta frilanskonsulta och gå över helt till att driva mina egna företag.

Samhälleligt ansvar

○ Anställd konsult:
■ Ingen kommentar.

○ Frilanskonsult:
■ Som frilanskonsult blir du tvungen att förstå och läsa på om hur allting fungerar. Jag känner mig genast mycket mer politiskt engagerad och hänger bättre med i debatter. Det är faktiskt fantastiskt intressant och lärorikt, för att inte säga roligt, att sätta sig in i bokförings-, skatte- och momsdjungeln och räkna på detta och diskutera med andra företagare.

 

Bemötande

○ Anställd konsult:
■ Generellt får du alltid viss annorlunda behandling som konsult och specifikt som frilanskonsult. Konsulter kan “ses lite ned på” i vissa kretsar och framförallt bland de anställda ibland på företag. Jag tror personligen att det grundar sig i ett slags avundsjuka.

○ Frilanskonsult:
■ Oftast är folk bara mer positiva och intresserade när du är frilanskonsult och egenföretagare jämfört med anställd konsult, enligt mina erfarenheter.

 

Här har jag som sagt försökt sammanfatta de “mjuka” skillnaderna mellan att vara frilanskonsult och anställd konsult. Läs gärna mer på min hemsida och hör av er till mig om ni har några frågor på pm@annaleijon.se

Lycka till i era karriärer oavsett vilken väg ni tar! 

Anna Leijon
Frilansare och entreprenör


I learned React in 3 weeks and so can you!

Let’s start right away with the premise:

If you have few years of experience in software development, you can learn any programming language or framework in 3 weeks.

In 6 to 12 months no one will ever suspect that this is not your main language. Not your coworkers, not your manager, not even your own mother! Any language you pick today can be added as a skill to your LinkedIn profile 3 weeks from now!

Disclaimer

While the target audience for this article is mainly front-end developers with at least few years of experience, it is not really a technical one. Despite the abundance of software terminology and abbreviations, it is in fact a motivational one. I encourage you to read through it and skip the parts that make no sense to you. Happy reading!

For 10 years I’ve been doing Android almost exclusively. OOP was my religion. I had Clean Code under my pillow and a picture of Uncle Bob on my wall. Sure, I’ve switched from Java to Kotlin in 3 days, but Kotlin is pretty much the same, just fancier, synthetic sugar without calories. And sure, I’ve written some scripts to batch rename files or automate birthday wishing to my mom, but never Java Script, not even a single line. That would be blasphemy. Utter chaos. Never even did Right Click -> Inspect Element. The web is a black box to me. No hablo inglés.

In this article we’ll go through 5 specific steps that will make you an “expert” in the language you choose to learn. Expert of course has quotation marks, but it is also not an over statement. You will create a decent solution. It will look like is done by an expert. It will feel like is done by an expert. Why you may ask? Check this photo below:

Now, you don’t need to be an architect or an interior designer to understand that this is not a proper door placement, it is a disaster waiting to happen. Similarly, you don’t need to be an artist to appreciate a beautiful piece of art. Even if you don’t know details about light, shapes, color, composition and perspective, millions of years of evolution shaped our brains to appreciate the beauty of aesthetics. It is embedded in nature. It is universal.

So, if you ever wrote a piece of code that you thought it is beautiful in your primary language, you will write somewhat equally beautiful code in the language you will learn. Not just that, you will also be able to recognize beautiful code when you are googling stuff. You will be selective in your copy pasting.

Before we dive right into the 5 steps, let us first tell:

A short backstory

Few months ago I started my own company. As an entrepreneur, the most important decisions you will make is the choice between I will do this myself for a fraction of the cost and I will pay for a service. Few examples:

 • Build your own website or use Wix
 • Deploy your own backend or use Firebase
 • Do your own paperwork or use Red Flag
 • Create your own content or use GPT-3

While #1 and #2 are a matter of preference and largely depend on your existing skill set, #4 is a human’s denial that creativity is related to consciousness and there is no way that an algorithm can easily replace us, #3 is something absolutely no one wants to do!

Your idea is going to change the world and you cannot change the world if you are stuck filing in the receipt for the new PS5 console for your kids as a business purchase. You don’t want to learn the tax system, so you hire an accountant to deal with all that.

Soon, you discover that accountant also deal with expensive, clunky legacy systems that require a great deal of manual work. Pasting stuff in excel sheets, organizing folders on cloud storage, exporting reports in obscure formats. Naturally, you want to help with all of that, you want to provide a solution that will make life a bit easier for your accountant and find your first client in the process. Business is fun!

1. Find your motivation

The backstory leads us to step number one: Find your motivation. This is imperative for your learning process. Following basic tutorials or reading articles about best practices is a good place to start, but in order to truly progress, you need to get your hands dirty working on a real life problem, providing a real life solution.

So, go ahead and find your motivation. Your pet project that needs a revamp, that app your cousin insists is going to be the next unicorn, a simple tool to connect with your grandma that features two big emojis and a parallax header of you being little and eating her meals, a beautiful app featuring a map and a gallery of misplaced electric scooters,… Anything works.

Not motivated by random examples? Just ask a person you interact with about a problem they have and try to solve it with software. Make someone redundant. Have fun.

Still nothing? There is an app for that! You can even build an app idea generator yourself.

Bonus step: Find your time

Motivation is nice and all, however you do need to find time to express yourself creatively. If your partner or child is screaming for attention while you navigate tight deadlines, maybe learning a new language will add fuel to the fire. But on the other hand, you get ahead in life by over promising and hopefully over delivering, so feel free to skip this step, who needs time!

2. Understand your motivation

Congratulations, you found your motivation and have a nice thing you can build. Now go ahead and light a scented candle, play some relaxing music, assume a meditative posture and look deep inside yourself to understand why are you doing this.

Few common reasons:

 • You are bored during the pandemics
 • You feel like you are lagging behind with your skillet and feel a need to stay relevant
 • You are helping out a family member, a friend or an associate
 • You secretly hope that this will scale one day, you will become ultra rich and beat the CEOs of tech companies in their quest to colonize the solar system
 • You accept the reality that no human will ever need to code 10-ish years from now and you want to enjoy it while it lasts

Understanding the reason behind your willingness to learn a new language or a framework will help you tremendously in making the right decisions. It will do this by revealing the constraints.
For example, to solve the problem my accountant was facing we needed to make a solution that is:

 • free or extremely cheap – we try to optimize, not introduce more cost
 • multi platform – mobile apps and a web admin tool
 • complete – you are trying to solve a problem after all
 • doable within a month or two – your time is precious
 • not terrible – functional and stable, but not too fancy

And this is how I learned React. Found a reason to build something, understood what needs to be done and chose a framework that covers most of the ground. With little difference between React Native and React JS you can cover the mobile apps and the web admin tool by learning a single language (JavaScript) and single framework (React). You can even take it up a notch and reuse some of the code, but let’s not get ahead of ourselves.

Bonus step: Doubt your understanding

Why React and not Flutter? You can pretty much build web applications with Flutter as well, plus Dart is much closer to Java your old friend than JavaScript. Oh, I just got reminded how much I miss Kotlin. Synthetic sugar overload. So slick. How is Kotlin Multiplatform coming along? What about Ktor? Too many options to choose from. Information overload. We are providing a solution, not waging tech holy wars. Skip this step, React is just fine.

3. Start from the top

Contrary to the popular belief, masterfully expressed in one of the Drake’s songs,

you really don’t need to start from the bottom. You don’t need to understand the basics of JS syntax, the difference between undefined and null or flexbox magic. You don’t even need to dread the lack type safety and consider Type Script. None of that. You only need to add the current year to your web searches. For example: “How to build a React Native App 2020” or “Free web admin templates React 2020” and start from there.

React introduced hooks in 16.8 so goodbye classes! You will never ever have to learn that part of history, unless for some reason you decide to work on legacy code. What about state management? Redux seems like a super boilerplate-y answer to your needs. Add 2020 to that search and you’ll discover a toolkit. Start from there. What about Recoil. Maybe none of that. Hooks will do the job.

What about UI that looks consistent on all platforms? Check out Material or Paper, all apps and all web pages look alike nowadays, no need to reinvent the wheel. Everything that you want to achieve is already done, you just need to put it together. Oh wait, Adobe made Spectrum. By the time this article gets published 20 more frameworks will pop out. It is obsolete already.

Anyways, start from the top and google your way down. It is impossible to understand every single concept you will encounter, every underlying mechanism or language sugar. It is also unnecessary, you have your mission, just search for the thing you are trying to figure out, add the current year to the query and read away.

Bonus step: Go strict

Establish a strict policy. Consider lint warnings as errors. Make your code pretty. Add style hooks to your commits. If you are starting from zero might as well go all in. In the next 3 weeks you will practice expressing yourself in a different manner, it only makes sense to try to express yourself flawlessly. Or it doesn’t. Beauty is in the eye of the beholder. Skip this step, it introduces too much friction.

4. Connect with your inner child

You know who is especially good at learning? Kids. They are awesome at learning. No wonder half of the spiritual advice you can get nowadays is to connect with your inner child if you want to grow and experience the world in a more profound way.

Kids don’t understand the rules of football. They have no idea what offside is. They have a ball and a goal and they kick the ball in the general direction of the goal. Over time they learn all known tricks that increase the likelihood of having the ball in the goal and over even more time they introduce new, previously unheard of tricks that get them ahead in the game.

This is the best way to approach this. Not just this, anything new you want to learn in life. You don’t need to understand everything or discover all the tricks, you just need to aim for the goal and commit to kicking the ball towards it. A little bit closer every day.

Connect with your inner child. Explore your curiosity. Ask questions, but don’t stop when you don’t get a proper answer. Be undefined. Choose what value you want to assign yourself as you go. Don’t let a static compiler check to determine who you are. Play. Have fun. Make bold claims and amend them the next day. By the time you are close to a shooting distance, you can scissor kick the ball, publish your app, update your LinkedIn profile with the new skill and write a blog post explaining how you shot for the stars and landed on the moon.

Bonus step: Scrape everything and start over

OK, don’t do that just yet. Scrape everything and start over. Your code is bad. It will never scale. Your view layer is tangled with your business logic. You don’t even downscale the images you upload to your storage and will soon reach the quota limits of your free plan. People will hate it. There are much better solutions out there. You were right from the start to doubt yourself. Again with the overthinking. Is this a part of the normal development process? Silence the internal critic and skip this step as well, you made something awesome!

5. Go public

You have to. Going public is the best way yo make a commitment. You don’t have to publish the app on the App Store or Google Play and go through cumbersome submission processes, but go public somehow. Send an email to your friends asking for feedback, write a semi-humorous blog post to justify your efforts, push your code to GitHub, answer a question on Stack Overflow with your new gained expertise, make a PR on the library you used, motivate your surrounding to learn something new as well,…

Get creative, contribute somehow to the big data, make it easier for the algorithms to understand how humans learn, they may suggest improvements in the future based on your experience.

You may feel a strong urge not to go public, especially if you did not manage to produce something tangible in these 3 weeks. But, before you go ahead and associate work with measurable output, ask yourself these two questions:

 • What did you learn?
 • Did you have fun?

If you learned something you did not know before and you had fun doing it, than you’ve successfully completed this tutorial and you’ve proven yourself that what sounds improbable is in fact quite possible. You are awesome, give yourself some love

A short summary

That’s all. Well, probably there is lot more to it, but this is the level of insight you can expect from a random blog post on the Internet about learning something that differs only slightly from what you already know. Not a lot of new information, nothing too profound or insightful.

Just a gentle reminder that you are not defined by your past choices. You are not limited by your existing knowledge. You are not stuck with a technology. You are free. You can learn pretty much anything at any time and have an amazing time doing it.
So, go ahead and do it!


Medo is an entrepreneur with extensive experience in software development and team leadership. He engages in projects ranging from hacked together proof of concepts to distributed solutions serving millions of users.

Medo loves sharing, he believes it is the optimal way of learning. He often speaks at events and social media on topics varying from technical solutions to inspirational talks. His enthusiasm for exchanging knowledge goes from vegan food recipes and body hacks, to quantum physics and the origin of the Universe.

At the moment, he is pursuing a dream to create a better workplace for everyone, helping individuals and organizations embrace a more mindful and heart based approach to leadership. He would love if you connect with him on LinkedIn.

Ivan Dimoski
Android expert & Mindful leader


Vi behöver inga fler snygga kundresor, vi behöver organisationer som tar ansvar för sina kunder!

Design har äntligen hamnat i fokus hos ledningsgrupper de senaste åren. Företag som Google, Apple och Facebook har påvisat att genom att fokusera på design går det att bli framgångsrik. I takt med att allt flera organisationer börjar prata om design börjar även olika verktyg och metoder dyka upp inom området. Ett myller av begrepp och termer som gör att även jag som jobbat 20 år med design, har svårt att förklara likheter och skillnader mellan de olika definitionerna.  

Fokus på kundnytta

Design thinking, kundresor, design sprints, Lean UX, Customer Experience, User Experience, Service Design, tjänstedesign m fl. är begrepp, metoder och verktyg som egentligen består av samma sak, designprocessen. En process som hjälper organisationer att skapa framgångsrika företag med fokus på kundnytta. Där design innebär utformning och utseende av en produkt, och är den skapande process som används från idé till färdig produkt.

Designprocessen är en viktig del i den digitala transformationen

Designprocessen finns på olika nivåer i organisationen men alla har samma utgångspunkt, att förstå kunderna på djupet, för att sedan kunna leverera kundnytta, kundlojalitet och engagemang. Att implementera designprocessen på olika nivåer i en organisation är en viktig del i den digitala transformationen. Idag anlitas konsulter för att på en strategisk nivå ta fram kundresor. Ett fantastiskt verktyg som genom user research (inte internt tyckande) kartlägger kundernas kontaktytor och interaktion med företaget. Resan utgår ifrån målgrupperna, deras behov och beteende och organiseras därefter: utifrån och in istället för inifrån och ut.

Kundresor som process med mätbar användarnytta

Kundresor blir tyvärr allt för ofta fina presentationer som inte bidrar till kundnyttan. Presentationerna blir liggande i en byrålåda eller som hyllvärmare, eftersom organisationen inte har förmåga att exekvera på förändringar och förbättringarna som identifierats i kundresorna. Det finns även en förställning kring att kundresor är färdiga dokument, men istället skulle jag vilja se det som ett verktyg som ska uppdateras och ändras varefter fler insikter görs om kunderna. Arbetet med nya och fler insikter är en ständigt pågående process som ska genomsyra hela organisationen.

Vi behöver inga flera snygga kundresor. Vi behöver organisationer och ledningsgrupper som tar ansvar för sina kunder, och möjliggör att företaget organiseras för att stötta designprocessen med att arbeta kunddrivet. Organisationer ska möjliggöra att det finns tid att förstå och utveckla sina kundrelationer samt att alla i organisationen får ökad kunskap om kunderna. Företaget utvecklar ständigt nya kontaktytor utifrån hur kund- och användarbeteende förändras. De företag som är, och kommer att bli konkurrenskraftiga, är de som snabbt kan ställa om för att möta förändringar i kundbeteende eller lösa nya problem. Faktum är att varje gång kunderna kommer i kontakt med företaget, testas dess förmåga att förstå och möta kundens behov. Förutom tydliga designprocesser behövs tydlig vision, strategier och mål. Få organisationer idag har KPIer för att mäta användarnytta. Hur vet man då att man lyckats med sina investeringar? Allt för ofta överskuggas användarnyttan av affärs-KPIer och det är därav det som får fokus.

5 komponenter för att arbeta med designprocessen och skapa kundnytta i din organisation: 

Organisationsstruktur 

Företaget måste organisera sig på ett sätt som underlättar att arbeta med kundnytta. Detta innefattar både tydligt styrning och ledning, tydliga KPIer för kundnytta, möjliggöra samarbeten mellan avdelningarna och definiera processer för att samla och sprida kunskap om kunderna.

Tekniska möjligheter

För att kunna leverera nya digitala tjänster till kunderna behövs en snabb stabil infrastruktur. Rent konkret innebär detta möjlighet att lansera tjänster dagligen, för att sedan mäta och förädla.

Lyssna på dina medarbetare

Lyssna på företagets säljare, teknisk support, kundtjänst etc. som dagligen har kontakt med era kunder.

Lyssna på dina kunder

Analysera hur kunderna beter sig på webben eller i era appar. Gör beteendeanalyser genom djupintervjuer. Förstå vilka problem kunderna vill lösa, förstå deras värderingar och beteendemönster. Ta reda på vad kunden vill ha. Varför de misslyckas med sina köpflöden? Varför köper dom samma tjänst från konkurrenterna etc.

Arbeta strategiskt och operativt med kundnytta

Möjliggör att verksamheten har utrymme att arbeta strategiskt och operativt med designprocessen. Få organisationer har hittat balansen mellan dessa två. En del organisationer arbetar för operativt och det finns inte tid att göra det långsiktiga arbetet. Ex. vilka nya målgrupper eller beteendeförändringar måste vi ta hänsyn till om ett år? Andra organisationer jobbar för strategiskt och då blir ofta resultatet dokument, men det tänkta resultatet av strategier levereras aldrig till kund.

Designprocesser är inget nytt. Pyramiderna i Egypten, kinesiska muren och Leonard da Vincis uppfinningar konstruerades precis enligt samma principer. Men det som saknas idag i allt för många företag och organisationer att ta ansvar för att arbeta utifrån kundperspektivet. Det är dags att sätta kunden i fokus och på riktigt ta ansvar för sina kunder.

Kommentera och dela gärna om du gillar detta inlägg. Hur arbetar ni med kundresor och designprocesser hos er? Dela gärna med dig, vi är alla nyfikna! Hör gärna av dig om du vill diskutera vidare. Anette Lovas, konsult inom digital produktutveckling, förändringsledning, UX/CX 

Denna och fler artiklar hittar du här.

Anette Lovas
Konsult UX & Webb